Categories
Tiimit Joensuu

Tiimi: Ravistamon tarina

Ravistamo on syntynyt haarukoiden, veitsien ja lusikoiden kilistessä.

Ensimmäisiä ajatuksia yrityksestä heitettiin ilmaan lounaan äärellä ravintola Olivassa Kuopiossa kevättalvella 2016. Sattuman kautta Linda ja Kaisa kuulivat toistensa heränneistä yrittäjäajatuksista, jolloin päät ja ajatukset alkoivat kolista yhteen. Muutamien puhelinsoittojen ja keskusteluiden jälkeen oli selvää, että Kaisa ja Linda eivät olleet yritysajatuksensa kanssa kaksin. Seuraavalla kerralla pöydän ääreen kokoontui kuusi upeaa naista.

Totesimme jakavamme samoja ajatuksia; syömisestä tehdään liian vaikeaa. Ilo on hukkunut dieettien, kieltolistojen, syyllistämisen ja syyllistymisen, arjen hektisyyden ja monenlaisen pahoinvoinnin alle. Löysimme yhteisen tahtotilan: edistää iloa, rentoutta ja yhdessä jaettuja hetkiä ruuan ja syömisen parissa. Yrityksen perustaminen oli juuri oikea askel otettavaksi.

Seuraava vaihe oli miettiä, mitä tämä uuden tekemisen ja näkökulman ottaminen asioihin sitten käytännössä tarkoittaa. Pian ajatukset kääntyivät haasteeseen, jonka ratkaisemisemiseksi ei mielestämme ole riittävästi tehty toimenpiteitä, mutta johon tarttuminen olisi sekä kansantaloudellisesti että inhimillisestä näkökulmasta erittäin tärkeää. Tuo haaste on vanhusten vajaaravitsemus.

Vajaaravitsemustilassa olevan vanhuksen hoito maksaa keskimäärin n. 1300 €/vuosi enemmän kuin hyvässä ravitsemustilassa olevan. Kustannukset muodostuvat pääasiassa heikentyneestä vastustuskyvystä ja siten pidemmistä toipumisajoista esimerkiksi sairauksien, leikkauksien ja tapaturmien jälkeen. Lisäksi vajaaravitun hoitaminen vaatii enemmän hoitajien työtä kuin hyvin ravittujen ikääntyneiden. Vajaaravitsemus on yllättävän yleistä, sillä jopa kolmasosa yli 75-vuotiaista on vajaaravittu tai sen riskissä.

Ensimmäisenä tuotteena haasteen ratkaisemiseksi olemme lanseeranneet Vahvistava-valmennuksen, jota olemme pilotoineet tämän vuoden keväällä ja lanseeranneet nyt elo-syykuun vaihteessa. Vahvistava-valmennuksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.vahvistava.fi. Se on vanhusten hoivakotien ja kotihoidon hoitajien ja ruokapalveluhenkilökunnan ravitsemushoito-osaamisen kehittämisen palvelu, johon kuuluu verkkovalmennusosuuksia ja lähityöpajoja.

Seuraavana vaiheena Vahvistava-tuotekehityksessä on digitaalisen palvelun kehittäminen vanhusten ravitsemustilan arviointiin ja ravitsemushoitosuunnitelman tekemiseen. Sen kehittämistä varten olemme etsimässä yhteistyökumppaneita ja pohdimme vielä, kehitämmekö täysin oman softan vai tuommeko ravitsemushoito-moduulin johonkin olemassa olevaan järjestelmään.

Vahvistava-palvelun takana on vahva erityisasiantuntemus ravitsemusterapiasta ja –hoidosta. Suomessa koulutettavat kliiniseen ravitsemushoitoon erikoistuvat laillistetut ravitsemusterapeutit ovat Euroopan tasollakin harvinaisia, sillä vain kahdessa muussa maassa on maisterintutkintotasoista ravitsemusterapeuttikoulutusta. Ravitsemuksen lisäksi tiimissämme on fysioterapian ja farmasian alojen osaamista. Moniammatillinen tiimi takaa, että tuotekehitystyössä huomioidaan useita eri näkökulmia ja tiimin laaja työkokemus mm. terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa edesauttaa parhaan mahdollisen palvelun kehittämisen. Lisäksi meillä on erinomainen kumppani palvelumuotoilussa ja asiakasymmärryksen lisäämisessä, Kirnu Kreativ Oy.

Tiimi:
Kaisa Kähkönen, Toimitusjohtaja, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, farmaseutti
Kati Laine, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Vahvistava-tuotekehityksen vastaava
Linda Viitasalo, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, FM biokemia
Katri Suhonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti
Marjaana Kemppainen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, kotitalousopettaja
Anni Lehtonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

www.ravistamo.fi
www.vahvistava.fi