Team Jovel

Tiimimme liikeidea on monimuotoinen ja se koostuu kokonaisuudessaan Ecodesign -tuotteiden
kehityksestä, vuokratoiminnasta sekä konsultointipalveluista. Tuotteemme koostuvat aluksi
puisista aurinkolaseista, mutta tarkoituksenamme on laajentaa valikoimaa myös muihin
tuotteisiin. Vuokratoiminta painottuu tällä hetkellä sup-lautoihin, ja tarkoituksena onkin aloittaa
vuokraustoiminta jo juhannuksen 2019 jälkeen. Konsultointipalvelut koostuvat erinäisistä
digitaalisen markkinoinnin, brändäyksen ja sisällöntuotannon palveluista niin yksityishenkilöille
kuin pienille yrityksille. Eri liiketoiminnan osa-alueiden kehitystyöt ovat eri vaiheissa ja Draft-
ohjelman rahoitusta käytetään mm. verkkosivujen perustamiseen, prototyypin viimeistelyyn,
markkinointiin ym. yrityksen perustamiseen liittyviin kustannuksiin.
Tiimiimme kuuluu toimitusjohtaja (Siru Pernu) ja tuotepäällikkö (Sami Kirsilä). Siru vastaa
yrityksen markkinoinnista, kirjanpidosta, konsultointipalveluista sekä liiketoiminnan kehityksestä
ja ideoinnista yhdessä Samin kanssa. Sami puolestaan vastaa tuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä sekä valmistamisesta ja on myöskin pääosin vastuussa vuokratoiminnasta liiketoiminnan kehittämisen ja ideoinnin ohella. Tällä hetkellä yrityksemme on jo rekisteröity ja liiketoimintamme on pienin askelin käynnistymässä.