Tiimi Lehtonen & Elomaa

Tiimimme kehittää uudenlaista, kirurgiassa sovellettavaa terveysteknologian innovaatiota, jonka avulla syöpäkudos kyettäisiin tunnistamaan tehokkaammin. Keksintömme parantaisi potilaiden hoitovastetta, hidastaisi kasvainten uusiutumista sekä lisäisi potilasturvallisuutta. Draft-ohjelman rahoitus kohdistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kautta tehtävään patenttiselvitykseen prototyypin kehitystyön edetessä.

Tiimi:

Samu Lehtonen, lääketieteen opiskelija ja tekniikan kandidaatti, samuleh@uef.fi

Antti-Pekka Elomaa, lääketieteen tohtori, Mikrokirurgiakeskuksen toiminnanjohtaja, neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, antti-pekka.elomaa@kuh.fi