Categories
Tiimit Joensuu

Tiimi: Rytmi osaksi elämää

Ryhmämme koostuu kahdesta Riverian ammattiopisto Outokummun tanssinkoulutuksesta valmistuneesta tanssintekijästä. Petra Kauppila toimii Pohjois-Karjalan alueella monipuolisesti tanssin ja kehollisuuden ohjaajana, tapahtumatuottajana sekä tanssitaiteilijana eri projekteissa ja yhteisöissä. Ella Effendy työskentelee suurimman osan ajastaan tanssin tekijänä Saksassa, Ruotsissa sekä Suomessa työstäen kollektiivisesti esityksiä ja toimien koreografien kanssa vaihtelevissa projekteissa. Myös oma residenssityöskentely ja työpajojen pitäminen on osa arkea.

Tarjouksemme Draft Joensuulle oli Rytmi osaksi elämää! -työpaja, joka järjestettäisiin UEF:in, Karelian ja Riverian henkilöstölle kartoittamaan työpajan toimivuutta, kysyntää ja kiinnostusta tämän tyyppisiä työpajoja kohtaan sekä hankkimaan palautetta, jonka perusteella voisimme jatkaa työpajan kehittämistä.

Aloitimme työpajan rakentamisen keskustelemalla teemoista, joilla työpaja pitchattiin Draftilaisille. Teemoja olivat mm. rytmi, kehotietoisuus, shake, meditaatio ja aika. Kun olimme jakaneet omat näkemykset ja kokemuksia liittyen teemasanoihin, kävimme läpi mitä kumpikin meistä kokee tärkeäksi sisällyttää työpajaan ja kuinka kauan eri tehtävien osat kestäisivät. Loppujen lopuksi meillä oli valmiina kaksi osainen työpaja, jossa molemmilla puoliskoilla ohjatut tehtäväsuositukset muodostavat suuremman kaaren ja molemmat kaaret ovat kytköksissä toisiinsa. Työpajan keskeisenä työkaluna toimii itsensä havannoiminen ja oman kehon rytmin kuuntelu.

Sovimme varauksen tilasta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Educa -rakennuksesta ja teimme työpajalle mainosjulisteen, joka jaettiin henkilöstölle noin kaksi viikkoa ennen työpajan ajankohtaa.

Työpaja ei valitettavasti täyttänyt sille asetettuja tavoitteita, sillä ilmoittautuneita oli vain muutama, jotka hekin peruivat tulonsa erittäin lyhyellä varoitusajalla. Uskomme myöhäisen markkinoinnin sekä alkusyksyyn sijoittuneen ajankohdan vaikuttaneen tähän. Kokeilu antoi meille kuitenkin uusia työkaluja ja mietittävää työpajojen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Seuraavalla kerralla aloitamme markkinoinnin aikaisemmin, jolloin kiinnostuneilla on pidempi aika ilmoittautua työpajaan ja suunnitella omaa aikatauluaan. Työpajasta tiedottaminen kannattaa tehdä monen tiedotusvälineen kautta, joten sähköpostilistat, julisteet ja mahdolliset pienimuotoiset markkinointivideot voisivat olla vaihtoehtoja tavoittaa enemmän kiinnostuneita.

Yleistä hyvinvointia lisäävä Rytmi osaksi elämää -työpaja muokataan tilaajan tarpeiden mukaisesti esimerkiksi yrityksien työhyvinvointi-päiville, yhdistyksien ja järjestöjen jäsenille iltaharrastusryhmäksi tai vaikka viikonlopun tiiviskurssiksi kehotietoisuudesta ja sen vaikutuksen tutkimisesta kiinnostuneelle kaveriporukalle.

Lisätietoja ja tilaukset sähköpostitse osoitteesta ellaeffendy@gmail.com.