Bettina & Jaakob – Vinkkejä ammattimaiseen somevaikuttamiseen

6.4.2020

Satu Niiranen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Yhä useammat yritykset näkevät uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia somevaikuttajien ja heidän seuraajiensa kautta. Draftilla oli kiinnostava mahdollisuus työskennellä kahden pohjoiskarjalaisen somevaikuttajan, Bettina Peltoniemen ja Jaakob Rissasen, kanssa.

Tässä jutussa Bettina ja Jaakob avaavat omia kokemuksiaan somevaikuttamisesta ja antavat vinkkejä somevaikuttajana toimimiseen.

 

Bettina Peltoniemi

Bettina ja Jaakob ilmestyivät Draft-raadin eteen energisenä somekaksikkona. He halusivat tarjota pohjoiskarjalaisille yrityksille someosaamisen ja -markkinoinnin kehittämistä heille kertyneen kokemuksen kautta.

Bettina ja Jaakob opiskelevat ProRiveriassa, jota luotsaa yrittäjyyden lehtori Marjut Helvelahti. Molemmat toimivat myös NY-yrittäjinä. Lue lisää Nuori yrittäjyys -ohjelmista täältä.

Molempien somevaikuttaminen lähti liikkeelle aktiivisemmasta sisällön jakamisesta. Alussa mitään ei erityisemmin suunniteltu, kumpikin julkaisi sellaista sisältöä, joka tuntui omalta.

Nyt kaksikon sometileille on kertynyt jo merkittävä määrä seuraajia, ja yhteistyöpyyntöjä tulee useita viikossa. Joensuun kaupunki on yksi tuoreista yhteistyökumppaneista.

Bettinalla on Instagramissa n. 32 000 ja Youtubessa n. 19 000 seuraajaa.  Jaakobia seuraa Instagramissa n. 23 000 ihmistä.

Jaakob kertoo rikkovansa stereotypioita siitä, minkälainen nuoren miehen pitäisi olla sosiaalisessa mediassa. Hän korostaa ulkoilua ja liikunnallisia temppu- ja akrobatiavideoita. Bettina haluaa rohkaista ihmisiä olemaan enemmän oma itsensä. Urheilu ja treenaaminen korostuvat hänen julkaisuissaan, joita hän piristää huumorilla.

Molemmat kehottavat olemaan somessa aitoja ja olemaan välittämättä muiden mielipiteistä.

Pohjois-Karjala kiinnostavana ympäristönä

Draftin ensimmäisessä tapaamisessa lähdettiin liikkeelle omien vahvuuksien ja kehitettävien puolien tunnistamisesta sekä oman ajankäytön suunnittelusta. Somevaikuttajan työhön käyttämä aika voi vaihdella suuresti eri julkaisujen kohdalla, ja ajankäyttöä on hyvä oppia suunnittelemaan.

Seuraavaksi käytiin läpi, minkälaisia sisältökategorioita Bettinalla ja Jaakobilla on tällä hetkellä, ja mikä heidän tyylinsä somevaikuttajina on.

Tarkastelu laajentui omasta vaikuttajatyylistä julkaisujen sisällön pohdintaan. Yhdessä mietittiin paikallista, pohjoiskarjalaista sekä globaalia näkökulmaa:

 • Mitä omat julkaisut voisivat käsittää keskittyneestä, kausittaisesta tai monipuolisesta näkökulmasta?
 • Mikä Pohjois-Karjalassa voisi kiinnostaa seuraajia laajemmin?
 • Mitä Pohjois-Karjalasta voisi esitellä esimerkiksi liikuntaharrastuksen kautta?
 • Mitä kiinnostavaa täällä on eri vuodenaikoina?

Jaakob muistuttaa, että somevaikuttajan on pystyttävä erottautumaan sadoista muista vaikuttajista. Se on mahdollista pienilläkin asioilla.

 

Yksi keino erottautumisessa on yhdistää omat vahvuudet oman

asuinympäristön luomiin mahdollisuuksiin.

 

Tapaamisesta jäi kotitehtäväksi valita viisi vaikuttajaesikuvaa, ja tutkia, minkälaisia julkaisukategorioita ja kaupallisen yhteistyön muotoja heillä on. Lisäksi tehtäväksi tuli viiden somevaikuttajan nettisivuihin tutustuminen.

Jaakob Rissanen

Somevaikuttamisen ruusut ja risut

Bettina iloitsee siitä, että somenäkyvyys on avannut aivan uusia ovia ja on ollut taloudellisesti kannattavaa. Somevaikuttaminen on opettanut talousajattelua, ja antanut uskallusta olla rohkeasti oma itsensä.

Jaakob lisää, että somevaikuttamisen kautta on päässyt kokemaan sellaisia asioita, mihin ei muuten olisi ollut mahdollisuutta. Somevaikuttaminen on myös lisännyt omaa itsetuntemusta, koska on jatkuvasti toisten huomion kohteena.

 

”Tässä on oppinut itsestään ihan uusia asioita. Esiin on tullut uusia, luovia puolia.”

– Jaakob

 

Somevaikuttajan arkeen voi kuulua myös huonojakin hetkiä. Bettinan mukaan työ voi olla henkisesti uuvuttavaa, koska koko ajan on tavallaan jalustalla. Yksityisyys voi mennä, ja vanhoja asioita saatetaan kaivella esiin. TikTokissa kommentti voi olla ”tapa ittes”. Täytyy siis olla henkisesti vahva, koska lokaa sataa varmuudella niskaan.

Jaakob täydentää, että joskus olo voi tuntua sätkynukelta. Arasta aiheesta tehty julkaisu voi johtaa jopa uhkauksiin. Toisaalta, jos joku julkaisu herättää paljon kommentteja, negatiivisiakin, tietää osuneensa johonkin tärkeään aiheeseen.

Jatkuva arvioinnin kohteena oleminen ei ole kaksikolle haastavaa, se voi jopa hieman koukuttaa. Olo saattaisi tuntua tyhjältä, jos yhtäkkiä lopettaisi kokonaan.

Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa

Bettina ja Jaakob saavat viikoittain useita uusia yhteistyöpyyntöjä. He pyrkivät vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Bettinan ja Jaakobin mukaan yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään lähes aina kirjalliset sopimukset. Bettinan mukaan on hyvin yleistä, että yhteistyökumppanit ottavat esille työskentelyn kilpailijoille:

 

”Sopimukseen voidaan kirjata, että seuraavan 6 kk:n aikana

ei saa tehdä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa.”

– Bettina

 

Bettina kertoo, että osa kampanjoista on voitu briiffata tarkasti etukäteen, jolloin omalle suunnittelulle ei jää niin paljon tilaa. Osa asiakkaista haluaa määritellä, mitä alustoja yhteistyön aikana käytetään.

Jaakob tuo esille, että isojen yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely voi olla erittäin tarkkaa. Viisi ihmistä saattaa tarkastaa luonnosvideon, ja yhden sanan voi joutua editoimaan pois.

Yritysten ei kannata maksaa yhteistyöstä, jos sama seuraajamäärä voidaan tavoittaa omalla somemarkkinoinnilla.

 

Yhteistyökumppanit haluavat usein konkreettista tietoa vaikuttajakampanjan seuraajamääristä.

 

Sen vuoksi analytiikkaa kerätään kampanjan kannattavuuden toteamiseksi. Jaakob myöntää, että joskus tietyn seuraajamäärän saavuttaminen saattaa tuntua stressaavalta.

Bettina ja Jaakob kertovat yrityksen imagon ja palkkion suuruuden vaikuttavan yhteistyökumppaneiden valintaan. Valitun yhteistyön takana on myös pystyttävä itse seisomaan.

10 vinkkiä ammattimaiseen somevaikuttamiseen

Toisessa tapaamisessa käytiin ensin läpi kotitehtävistä esiin nousseita oivalluksia. Sitä kautta oli hyvä pohtia, mitä omassa tekemisessä voisi parantaa, että siitä tulisi entistä ammattimaisempaa.

Asia, joka nousi usein esille somevaikuttamisessa, oli ajankäytön haasteellisuus; osa julkaisusta vaatii vain hieman työtä, mutta osa vie todella paljon aikaa.

Draft-tapaamisen työkaluna käytettiin prosessimallinnusta, jossa laskettiin yhteen kaupalliseen yhteistyöhön käytettävä kokonaisaika. Sen avulla voi arvioida paremmin omaa työaikaansa sekä toimeksiantoihin kuluvaa aikaa.

Seuraava kotitehtävä oli ottaa yhteyttä kahteen somevaikuttajaan ja kysyä heiltä:

 • Kuinka paljon he käyttävät aikaa kaupallisen yhteistyön valmisteluun, suunnitteluun ja editointiin?
 • Kuinka paljon he käyttävät aikaa henkilökohtaisten julkaisujen tekemiseen?
 • Tehtäväksi tuli myös tehdä mediakortti.

 

Laadi mediakortti, jos harkitset ammattimaista somevaikuttamista.

 

Sen avulla sopivat yhteistyökumppanit saavat heti käsityksen sinusta ja toiminnastasi. Voit koota mediakorttiin kaikki sosiaalisen median tilisi, seuraajamäärät ja kertoa itsestäsi ja julkaisuistasi.

Kotitehtävien ja kaksikon kokemusten pohjalta syntyi 10 vinkkiä ammattimaiseen somevaikuttamiseen:

 1. Julkaise laadukasta sisältöä.
 2. Voit inspiroitua muista, älä kuitenkaan matki toisia.
 3. Kiinnitä huomiota kuvan ja videon laatuun.
 4. Opettele editoimaan.
 5. Käytä tarvittaessa lisävalaisua.
 6. Ota englannin kieli haltuun, älä luota Google Kääntäjään.
 7. Älä alihinnoittele. Pyydä mieluummin hieman liikaa, niin voit tulla hinnassa vastaan.
 8. Älä ole tekopyhä.
 9. Opettele neuvottelutaitoja ja pidä puolesi.
 10. Valitse yhteistyökampanjat sen mukaan, pystytkö seisomaan valintasi takana.
Jaakob ilmassa.

Draft-ohjelmasta saadut uudet ajatukset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Minkälaisia eväitä Draft-ohjelma antoi jatkoa ajatellen?

Bettina kertoo ajattelevansa asioita laajemmin, ammattimaisemmasta näkökulmasta. Hänen mielestään oli virkistävää kuulla toisten ideoita omaan brändiin liittyen. Bettinalla on oma mediakortti juuri työn alla.

”Draft-ohjelma on hyvä väylä edistää omaa liikeideaa.”

– Bettina

Jaakob on samaa mieltä siitä, että Draft-ohjelma toi uusia näkökulmia omaan tekemiseen. Määrän sijaan jatkossa korostuu enemmän laadukas tekeminen.

Koronaviruksen vaikutus on näkynyt peruuntuneina yhteistyökuvioina. Kevään mittaan on kuitenkin tulossa uusia toimeksiantoja. Bettina kertoo haluavansa tulevaisuudessa isoja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hänen tavoitteenaan on julkaista aktiivisesti laadukasta sisältöä, ja panostaa tuotannon laatuun.

Jaakob etsii pitkäkestoisia yhteistyökumppaneita. Hän haluaa myös panostaa laadukkaaseen tekemiseen.

Bettina treenien merkeissä.

Täällä voit tutustua Bettinan, ja täällä Jaakobin Instagramiin.

Tämä kaksikko on sosiaalisessa mediassa kuin kotonaan. Molemmat ovat kiinnostuneet yhteistyökuvioista myös pohjoiskarjalaisten yritysten kanssa. Joensuun Yrittäjät ja Joensuun kaupunki ovat jo toimineet yhteistyökumppaneina.

Jos uudenlainen someyhteistyö tai vinkit somemarkkinoinnin sisältöön kiinnostavat, tältä kaksikolta saa varmasti tuoreita näkemyksiä ja ideoita.