Kaas Graphics – Vakityöstä yrittäjäksi

25.5.2020

Satu Niiranen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Pitkä työkokemus ja valmiit verkostot voivat toimia tienä yrittäjyyteen.  Mitä tulee huomioida oman työn hinnoittelussa? Miten yksinyrittäjä voi järjestää itselleen ilmaiseksi sparrausapua?

Tästä artikkelista voit lukea Päivi Kaasisen tarinan yrittäjäksi ryhtymisestä. Ensin syntyi toiminimi Kaas Graphics, joka tarjoaa graafisen alan suunnittelupalveluja. Tämän rinnalle Päivi perusti korttipajan, Kaas Creates, joka valmistaa kortteja, tauluja ja julisteita sivellintekstauksella. Päivi kehitti korttiliikeideaansa Draft-ohjelmassa yhdessä Emma Nilmasen kanssa. 

 

Yrittäjyys opettaa paljon uutta.

Itäviä ajatuksia yrittäjyydestä

Päivillä on pitkä työhistoria graafisena suunnittelijana Fabrikin riveissä. Työelämäkokemus ja käytännön tekeminen kerryttivät vuosien saatossa vankkaa ammattitaitoa sekä asiakkuuden hallintaa. Päivin mukaan päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyminen ei johtunut mistään yksittäisestä asiasta. Hän kertoo unelmoineensa siitä, että saisi saattaa nuoremman lapsensa aamulla kouluun ja jatkaa siitä lenkkipolulle.

”Olisikohan neljänkympin kriisillä ollut myös joku osuus asiassa, eikös sekin ole aika tavallista”, Päivi nauraa. Takana oli kuitenkin myös ajatuksia ja tarpeita itsensä kehittämisestä sekä oman osaamisen uudenlaisesta hyödyntämisestä.

 

”Ajauduin tilaan, jossa en osannut kehittää itseäni, vaikka ympärillä olikin työkaluja ja mahdollisuuksia tarjolla. Jumiuduin jotenkin.”

– Päivi Kaasinen

 

Eri vaihtoehtojen pohdinnan tuloksena Päivi siirtyi yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi eli perusti oman toiminimen graafisen alan yritykselle. Yrittäjyyden kynnyksellä Päivi kertoo järkeilleensä, että löytää kyllä jotakin, jos oma graafisen alan yritys ei ole kannattava. Alussa toiminnan tavoitteet olivat maltillisia.

 

Apua yrittäjyyden alkutaipaleelle Kontiolahdelta

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla maksutonta ja asiantuntevaa neuvontaa Pohjois-Karjalassa. Kontiolahtelaisia yrittäjiä ja yrityksiä palvelee Kontionloikka. Kontiolahden kunnan kehitysyhtiö tarjoaa yritysneuvontaa ja apua yritysten kehittämiseen kaikenkokoisille ja ikäisille yrityksille. Kontionloikka on mukana myös Kontiolahden alueen matkailukehittämisessä.

Päivi hakeutui Kontionloikan yritysneuvontaan, jossa perustamiseen liittyvät toimet suunniteltiin ensin paperilla. Päivi oli kiitollinen saamastaan avusta, koska perustamistoimet tuntuivat välillä monimutkaisilta. Päivi sanookin, että olisi voinut maksaa siitä, että joku tekisi ne valmiiksi hänen puolestaan.

Päivi kehottaa pohtimaan uhkia ja mahdollisuuksia, joita yritystoiminnan aloittamiseen liittyy. On hyvä miettiä etukäteen mitä voi pahimmillaan käydä, valmistautua ja varautua. Päivin mukaan hyvä kumppani- ja tukiverkosto on myös olennainen asia.

”On tärkeää, että voi saada apua, jos sitä tarvitsee”.

Omasta liikeideasta kannattaa ehdottomasti keskustella asiantuntijoiden kanssa, koska silloin saa luotettavan  arvion oman liikeidean kannattavuudesta. Joensuussa voi hakeutua Business Joensuun Aloittavan yrittäjän -neuvontapalveluun.

 

Lapsuuden harrastus johdattaa uuteen liikeideaan

Päivin työnantaja tuki Päiviä oman toiminimen perustamisessa ja osti hänen yritykseltään palveluja. Hyvin alkanut yhteistyö hiipui kuitenkin kuukauden kuluessa koronapandemian takia. Messuja peruutettiin ja uusia tilauksia ei tullut, työrintama hiljentyi.

Päivi kertoo keränneensä lapsena kaikenlaisia erilaisia kyniä. Lapsuuden harrastus aktivoitui sattuman kautta, kun Päivi näki ystävänsä Instagramissa Ecolinen kynät. Kynien tuottama jälki näytti mielenkiintoiselta, ja Päivi osti itselleen samanlaiset.

Miten sivellintekstauskortteja valmistava Kaas Creates sitten lopulta päätyi mukaan Draft-ohjelmaan?

 

Aktiivinen tekemisen asenne on näillä naisilla kohdallaan!

 

Tarinaan astuu mukaan Emma Nilmanen, Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija. Autossa käyty keskustelu korttiliikeideasta ja sen esittely Karelia-ammattikorkeakoulun opintojaksolla johti opettajan kehotukseen Draft-ohjelmaan osallistumisesta. Emma ei aikaillut, vaan ilmoitti kaksikon heti seuraavaan hakuun. ”Nyt me osallistutaan tällaiseen ohjelmaan”, Päivi kuuli Emmalta puhelimessa. Aktiivinen tekemisen asenne on näillä naisilla kohdallaan!

 

Mitä sinä kirjoittaisit näihin kortteihin?

 

Omaa tiimiä on hyvä täydentää sellaisella osaamisella, jota tarvitaan, ja jota itsellä ei ole. Emman ymmärrys liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisestä muodosti toimivan kokonaisuuden yhdessä Päivin osaamisen kanssa.

 

Draft-ohjelma käynnistyy raadin palautteella ja hinnoittelun tarkastelulla

Draft-raati antaa jokaiselle tiimille palautetta ja kehitysideoita jo heti hakupäivän jälkeen. Päivin saamassa palautteessa raati ehdotti korttibisnekselle:

 • brändäystä
 • logoa ja
 • korttipaketteja, joissa voisi olla esimerkiksi 10 korttia.

Päivi alkoikin suunnittelemaan logoa sekä signeerausta kortteihin.

Ensimmäisessä Draft-tapaamisessa tarkasteltiin korttibisneksen kannattavuutta käänteisen tuloslaskelman avulla. Käänteinen tuloslaskelma auttaa hahmottamaan tarvittavaa asiakkaiden ja liikevaihdon määrää haluttuun voittoon tai ansiotasoon pääsemiseksi.

 

Käänteisen tuloslaskelman ensimmäisessä versiossa paljastuu usein liian alhainen hinnoittelu.

 

Luotettavan laskelman tekeminen haastaa tiimiä selvittämään kulujen lisäksi oman toimialansa potentiaalisten asiakkaiden ja heidän tuotteen tai palvelun ostokertojen määrää vuodessa. Kun laskelman eri osa-alueet yhdistetään, saadaan selville, kuinka monta yksikköä tuotetta tai palvelua tulee vuodessa myydä ja kuinka monta asiakasta tarvitaan. Käänteisen tuloslaskelman ensimmäisessä versiossa paljastuu usein tuotteen tai palvelun liian alhainen hinnoittelu.

Päivi kokee, että oman työn hinnoittelu korttipuolella on tuntunut vaikealta. Hän on saanut kommentteja, että on myynyt kortteja liian halvalla, mutta toisaalta hänestä tuntuu, että hintoja ei voi korottaa.

 

Mitä hinta kertoo tuotteen laadusta?

 

Päivi näkee luovan alan hinnoittelun haastavana. Korteissa materiaalikustannukset ovat hyvin maltilliset, joten oman työn hinnoittelulla on suuri merkitys. Draft-tapaamisessa pohdittiin, mitä hinta kertoo tuotteen laadusta; jos hinta on alhainen, onko tuote laadukas? ”Itse asiassa kun korotin korttien hintoja, tilausten lukumäärä nousi”, Päivi kertoo.

Yrittäjän kannattaa tutkia markkinan hintatasoa, ja verrata omaa tuotetta tai palvelua muihin tarjolla oleviin. Miten oma tuote tai palvelu asemoituu suhteessa vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin?

 

”Itse asiassa kun korotin korttien hintoja, tilausten lukumäärä nousi”.

– Päivi Kaasinen

 

Huomioi tuotteesi tai palvelusi hinnoittelussa:

 • materiaalikustannukset
 • tuotteen tai palvelun laatu
 • yrittäjän kiinteät kulut (laite- tai välinehankinnat, vuokra, markkinointi, vakuutukset jne.)
 • käytetty työaika
 • kilpailijoiden hintataso
 • haluttu kate
 • asiakkaan valmius maksaa
 • ole valmis perustelemaan asiakkaalle, mihin hinnoittelu perustuu.

Yrittäjä voi laskea netistä löytyvien palkkalaskurien avulla, kuinka paljon hänelle jää käteen asiakkaalta laskutettavasta summasta.

 

Miten omaa toimintaa voisi kehittää?

Tätä kysymystä pohdittiin Draft-ohjelman toisessa tapaamisessa tuotekehityksen ja markkinoinnin näkökulmasta. Yrittäjästä omat perustyötehtävät voivat joskus tuntua epäkiinnostavilta ja tavallisilta, mutta asiakas voi olla erittäin kiinnostunut juuri valmistusprosessista. Tapaamisessa pohdittiin, että kuvien jakaminen esimerkiksi Instagramissa myös keskeneräisistä vaiheista on osa uniikin tuotteen syntymistä. Kotitehtäväksi tuli valmistaa eräs uudenlaisen tuotteen testiversio, ja kerätä siitä asiakkaiden reaktioita ja palautetta.

 

Herkullinen huomiointi.

 

Viimeisessä tapaamisessa keskityttiin tulevaisuuden suunnitteluun. Yhdessä ideoitiin vielä lisää vaihtoehtoja tuotekehitykseen sekä tapoja toteuttaa niitä. Toinen tärkeä osa-alue oli sosiaalisen median markkinointi ja sen laajentaminen. Miten eri kanavissa tulisi viestiä, miten asiakkaat eroavat eri kanavissa?

 

Vinkki yrittäjän yksinäisyyden helpottamiseen

Päivi kertoo, että yrittäjänä tuntuu välillä yksinäiseltä. Ratkaisuksi tähän Päivi on perustanut parin yrittäjäystävänsä kanssa etäryhmän, jossa toisia sparrataan ja autetaan viemään omaa toimintaa eteenpäin. Ryhmän yrittäjät työskentelevät samalla toimialalla kuin Päivi. Toiset ryhmän jäsenet voisi nähdä kilpailijoina, mutta tämän ryhmän toiminnan keskiössä on ammatillinen kehittyminen ja oppiminen. Yhdessä keskustelu ja toisten ongelmien pohdinta ja ratkaiseminen kehittää myös omaa osaamista. Oman työtehtävien tai toimialan ongelmia voivat parhaiten ymmärtää juuri toiset samalla alalla työskentelevät.

 

Toiset ryhmän jäsenet voisi nähdä kilpailijoina, mutta tämän ryhmän toiminnan keskiössä on ammatillinen kehittyminen ja oppiminen.

 

Tällaisen ryhmän perustaminen on äärimmäisen hieno avaus yrittäjäyhteisön rakentamiseen, jota kannattaa ehdottomasti kokeilla! Tapaamisissa ei aina tarvitse keskustella liiketoiminnan kehittämisestä, vaan voi tuulettaa myös yrittäjyyteen kuuluvia muita kokemuksia ja tunteita.

 

Tulevaisuuden näkymiä

Draft-ohjelmaan osallistuminen toimi hyvänä pohjana oman liikeidean jatkokehittämiselle. Päivi ei alussa tiennyt, mitä odottaa Draft-ohjelmaan osallistumisesta. ”Draft-ohjelma aukesi minulle pikku hiljaa prosessin edetessä. Olin haltioissani, tykkäsin ohjelmasta tosi paljon! Se vei toimintaa paljon eteenpäin ja sai näkemään asioita aivan uudella tavalla”, Päivi kertoo.

Emma sanoo oppineensa Draft-ohjelman aikana uusia asioita hinnoittelusta sekä oman työn arvon määrittämisestä. Hän pääsi myös hyödyntämään eri toimialojen kulu- ja tukirakenteiden tuntemusta sekä markkinointiosaamistaan. Emma jatkaa yhteistyötä markkinoinnin ja sisällön tuotannon parissa sekä henkisenä tsempparina. Emma pohtii, että liiketoimintaa tulee jatkuvasti kehittää sekä päivittää valikoimaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Päivi aikoo jatkaa korttien ja oman liiketoimintansa kehittämistä. Mielessä on jo paljon uusia ajatuksia kokeiluja varten. Hyviä ideoita saa usein ystäviltä, joilla on tarve juuri tietynlaisille korteille. Sisällöntuottaja Reetta Haverinen on ideoinut tekstejä kortteihin ja yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.

 

”Opin Draft-ohjelmassa uusia asioita hinnoittelusta sekä oman työnarvon määrittämisestä”.

– Emma Nilmanen

 

Jossakin vaiheessa edessä on verkkokaupan luominen. Tällä hetkellä 90 prosenttia asiakkaista ostaa kortteja Instagramin kautta. Päivi nostaa esille, että itsensä kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen on erittäin tärkeää. ”Oman ammattitaidon ylläpitäminen korostuu yksinyrittäjänä”, Päivi pohtii.

Ota yhteyttä Päiviin, kun haluat kortin, taulun tai julisteen juuri haluamallasi tekstillä. Voit antaa ystävälle lahjaksi taulun, jossa komeilee teitä vuosia naurattanut lausahdus tai aivan uniikin synttärikortin kummitytölle.

Käy ihastumassa Instagramissa Kaas Creates, ja tilaa kortit sähköpostitse kaascreates@gmail.com

 

Oikea asenne.

 

 

Lähteet

Business Joensuu. https://www.businessjoensuu.fi/. 20.5.2020.

Hyttinen, M. & Korte, A. 2019. Työoikeuden perusteet. Helsinki: Books on Demand.

Kontionloikka Oy. https://www.kontiolahti.fi/kontionloikka-oy. 18.5.2020.

Työsopimuslaki. 26.1.2001/55. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6sopimuslaki#L3P1. 19.5.2020.