Kuopion Draft-ohjelmassa tasokkaita pitchauksia

Kuopion Draft-ohjelmassa pitchattiin jo toista kertaa sujuvasti etänä. Lauteilla oli 1. – 2.10. yhteensä kymmenen tiimiä. Niitä arvioi Business Center Pohjois-Savon, Savonia-amk:n, Sakkyn ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoista koottu raati. Osallistuneista tiimeistä viisi edusti Savoniaa, neljä UEFia ja yksi tiimi Savon ammattiopistoa. Kahdeksan tiimiä oli liikkeellä ensimmäistä kertaa ja kaksi tiimiä tavoitteli idealleen jatkorahoitusta.

Hyvinvointia ja sähköisiä sovelluksia

Palveluiden tarjoaminen oli ideoissa vallitseva sisältö ja psyykkinen sekä fyysinen hyvinvointi eri ulottuvuuksineen selvä kiinnostuksen kohde. Kolmen aloittavan tiimin ja yhden jatkajan liikeidea rakentui tavalla tai toisella hyvinvoinnin ympärille. Myös sähköiset ratkaisut erilaisiin haasteisiin kiinnostavat edelleen hakijoita.

ADHD-syndroomasta kärsiville kehitetty mobiili arjen tuki ilahdutti raatia selkeällä kohderyhmällään. Sille myönnettiin rahoitusta 1000 euroa. Kaste-suoratoistosovellus sai saman summan tuotteen monipuolistamista ja asiakassegmentoinnin laajentamista varten. Työhyvinvointia etätyöhön tarjoava tiimi, tiimi Oikeet Evväät sekä Enemmän tekoja -valmennusmalli saivat kaikki 500 euroa omien ideoidensa jatkokehittämiseen.

3 000 euroa jaettiin tasan kahden jatkovaiheen idean kesken.  Laillistettujen ravitsemusterapeuttien palvelualustan tarjoava Team Larate ansaitsi tuen hyvällä edistymisellään sekä selkeällä jatkosuunnitelmallaan.  Samoista ansioista palkittiin myös mehiläishoitoon liittyvä innovaatio WonderBee.

Lisätukea tradenomiopiskelijoiden stipendeistä ja Business Centerin kiihdytysohjelmista

Draft-tukea on Kuopiossa ollut hakujen yhteydessä täydentämässä Kuopion Tradenomiopiskelijoiden stipendirahasto, josta tällä kertaa myönnettiin stipendit kahdelle lupaavalle tradenomi-tiimille. 1000 euron stipendin sai Stella Renovon puunkäytön pienhiukkasten vähentämiseen liittyvä tuoteidea. 500 euroa myönnettiin Urban Data –tiimin idealle yrityksille suunnatusta tiedonhallinnan konsultointipalvelusta.

Yleisesti raati totesi esitysten tasossa tapahtuneen selvää kehitystä. Muutaman tiimin osallistuminen Business Centerin Havuja#!@%&! Bootcamp –ideakiihdytysohjelmaan sekä sen pitchaus-koulutukseen näkyi myös selvästi.  Idean esille tuominen, erilaisten työkalujen käyttöönotto sekä esityksen harjoittelu olivat tuottanut tulosta. Tiimejä kannustettiin myös jatkossa hakeutumaan Business Centerin kiihdytysohjelmiin saamaan lisätukea liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Draft-liikeideakilpailu järjestetään Kuopiossa kolme kertaa vuodessa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston kanssa. Kilpailu on tarkoitettu kaikille näiden oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle. Seuraava haku ohjelmaan avautuu kuluvan vuoden lopussa.

Lisätietoja: https://draftprogram.com/ , https://www.bcpohjois-savo.fi/