Näin teet hyvän diaesityksen liikeideastasi

Suunnitteletko liikeideasi esittelemistä rahoittajalle? Oletko aikeissa hakea mukaan Draft-ohjelmaan? Hyvässä esityksessä esittelet koko liikeideaasi, et pelkkää tuoteideaa.

29.1.2021

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Draft-ohjelmaan pääsyn edellytyksenä on oman liikeidean esittely arviointiraadille.
  • Jos selviätte esikarsinnasta, ja teidät kutsutaan raadin eteen, on teidän käytettävä Draftin omaa esityspohjaa(pptx).
  • Tämä kirjoitus opastaa sinua hyvän diaesityksen laadinnassa.

Kolme syytä miksi kaikki käyttävät samaa esityspohjaa

Meiltä kysytään usein, miksi kaikkien Draft-ohjelmaan hakevien on käytettävä samaa esityspohjaa. Ensimmäinen syy on se, että usein ajattelemme ideoitamme liian suppeasti, pelkästään tuotteiden näkökulmasta. Käyttämämme esityspohja suuntaa huomion tuotteista laajempaa kokonaisuuteen, eli koko liikeideaan. Toinen syy on se, että kun kaikki käyttävät samaa pohjaa tulee liikeideoista helpommin vertailukelpoisia. Tämä on tärkeää siksi, että raati tekee hyviä valintoja. Kolmas syy, joka liittyy diojen runsaaseen määrään (yhdeksän diaa), ja esitysajan lyhyyteen (viisi minuuttia), on se, että kompakti esitysaika ja suhteellisen runsas sisältö kertoo kuulijalle, kuinka hyvin esittäjä itse ymmärtää oman liikeideansa.

Älä muuta diojen järjestystä tai lisää niitä, mutta tee niistä kauniit

Et voi siis muuttaa diojen järjestystä tai lisätä tai poistaa dioja. Sen sijaan on tärkeää, että teet jokaisesta diasta liikeideasi näköisen. Tärkeintä on, että diat ja puheesi yhdessä auttavat kuulijaa ymmärtämään mistä on kysymys.

Älä tee tekstiseinää, käytä kuvia ja avainsanoja

Tärkein vinkki itse diojen tekemiseen on se, että älä täytä dioja tekstillä. Ei ole väliä onko teksti ranskalaisin viivoin tai kappaleena. Kummassakin tapauksessa suuri tekstimäärä estää esityksen seuraajaa kuuntelemasta mitä puhut. Yksi otsikkovirke ja iso kuva tai grafiikka, jossa on korkeintaan yksittäisiä avainsanoja on lähes aina paras ratkaisu. Huom! Voit muuttaa myös diojen otsikkotekstin informatiivisiksi lauseiksi.

1. Dia – yrityksen nimi ja slogan

Jos et ole vielä keksinyt tuotteellesi, palvelullesi tai tulevalle yrityksellesi edes työnimeä, nyt on sen aika. Kirjoita nimi pääotsikoksi. Tämän jälkeen keksi liikeideallesi jonkinlainen kuvaava slogan, mistä käy ilmi mitä yrityksesi tarjoaa.

2. Dia – Taustatarina

Taustatarinan tarkoitus on kommunikoida raadille teidän omaa suhdettanne liikeidean syntyyn. Miten päädyitte kehittämään tätä ideaa? Oliko idea ratkaisu omaan tarpeeseen? Onko taustalla pitkällinen kehittämistyö? Ideaalitilanteessa te olette kehittämässä ratkaisua myös omakohtaisesti tärkeään ja tuttuun ongelmaan.

3. Dia – Asiakastarve

Keitä ovat asiakkaanne ja missä he ovat? Mihin tulevat asiakkaanne tarvitsevat tuotettanne tai palveluanne? Yksi tapa, jolla voit kuvata asiakastarvettanne, on määritellä ensin tietty asiakasryhmä ja kuvata sen jälkeen mitä he haluavat, ja määritellä vielä konkreettinen ongelma mikä estää heitä saavuttamasta mitä he haluavat. Miltä asiakkaasi elämä näyttää – mitä vaikeuksia he kohtaavat, jos he eivät käytä palveluasi? Yritä kuvata asiakastarve ilman, että viittaat palveluusi tai tuotteeseesi.

4. Dia – Tuotteen tai palvelun kuvaus

Mikä tai mitkä ovat tärkeimmät tuotteenne tai palvelupakettinne (korkeintaan kolme)? Mihin hintaan aiotte myydä tuotteitanne? Miten tuotteesi tai palvelusi toimii asiakkaan näkökulmasta? Mitä vaiheita siihen liittyy? Voitko kuvata tuotteesi toimintaidean kolmena erillisenä vaiheena? Visualisoi konkreettisesti miltä tuotteesi näyttää.

5. Dia – Tuotanto ja markkinointi

Miten järjestätte tuotteenne tai palvelunne tuotannon? Tapahtuuko valmistus kotona autotallissa vai erillisessä liiketilassa? Aiotteko käyttää alihankkijoita? Entäpä markkinointi: miten hankitte asiakkaita? Missä ostaminen tapahtuu? Onko teillä verkkokauppa, vai löytyykö tuotteenne kaupan hyllystä? Tehdäänkö ajanvaraus puhelimitse vain yrityksenne kotisivujen kautta?

6. Dia – Talous

Millaiset ovat teidän taloudelliset tavoitteet yritykselle lyhyellä tähtäimellä (esim. 1 vuosi), ja pitkällä tähtäimellä (esim. 5 vuotta)? Tuleeko yrityksestä teille päätyö? Aloitatteko sivutoimisesti? Palkataanko yritykseen työntekijöitä, miten paljon?

Entäpä markkinan koko; kuinka paljon suunnittelemallanne toimialueella on potentiaalisia asiakkaita?

7. Dia – Vertailu olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin

Mitä tuotteita, palveluita tai tee-se-itse –ratkaisuja asiakkaat käyttävät nyt asiakastarpeensa/-ongelmansa ratkaisuun? Kuinka paljon he käyttävät tähän tarpeeseen rahaa tällä hetkellä vuositasolla? Millä tavalla teidän ratkaisunne on parempi, halvempi tai helpompi, kuin nämä muut vaihtoehtoiset tavat? Heikkoudet verrattuna olemassa oleviin ratkaisuihin?

8. Dia – Tiimin ja tukiverkoston kuvaus

Kenestä ydintiiminne muodostuu? Mitä yritysideaanne liittyvää osaamista ja kokemusta tiimillänne on? Keitä tukiverkostoonne kuuluu? Älä käytä abstrakteja ilmauksia, kuten: ”meillä on kokemusta ravintola-alasta.” Käytä sen sijaan konkreettisia esimerkkejä, kuten ”minä olen työskennellyt 12 vuotta Joensuun keskustan Rossossa kokkina, ja Virpi on toiminut tarjoilijana Kolilla jo 7 vuotta”. Muista, että yksi henkilö ei ole tiimi! Tarvitset ainakin yhden toisen henkilön henkiseksi tueksi itsellesi. Hänet tulee mainita tässä diassa.

9. Dia – Nykytilanne

Mitä olette saaneet aikaan jo nyt? Mitkä ovat suurimmat ideaanne liittyvät epävarmuudet? Mistä asioista olette kaikkein vähiten varma? Uuden liikeidean kehittämisen keskiössä on epävarmuuksien ja riskien tunnistaminen, ja niiden selvittäminen mahdollisimman nopeasti niin, että rahaa ja energiaa hukataan minimaalisesti.

10. Dia – Tavoitteet

Kuvaa tähän jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtainen pidemmän aikavälin motivaatio olla mukana tässä projektissa. Mikä on yritysideanne kehittämisen suunniteltu aikataulu? Mitä tapahtuu seuraavan kahdeksan kuukauden aikana? Hyvänä minimivaatimuksena voidaan pitää sitä, että tiimin jäsenet ovat sitoutuneet laittamaan vähintään 2-3 tuntia viikossa kehittämistyöhönne. Parikin tuntia viikossa saa ihmeitä aikaan, kun työskentely on tehokasta ja fiksua.

Pääset harjoittelemaan ja saat kehittämispalautetta dioistasi ennen raadin eteen astumista

Sinun on hyvä tietää, että ennen kuin pääset raadin eteen, pääset harjoittelemaan esitystäsi ohjauksessamme. Annamme palautetta sekä sisällöstä, että esityksestä. Tämän ansiosta varsinaisena hakupäivänä tulet ymmärretyksi. Tutustu hakuohjeisiimme täällä.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa tähän kirjoitukseen liittyen?

Jos kirjoitat kysymyksen omalla nimelläsi ja tittelilläsi, kysymyksesi voi päästä mukaan Q&A-kirjoitukseen, jossa vastaamme kiinnostavimpiin kysymyksiin kerralla.