Osakassopimus turvaa työrauhan

Osakassopimus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava sopimus, joka sinun kannattaa laatia muiden yrityksesi osakkaiden kanssa heti perustamisvaiheessa. Tässä kirjoituksessa tutustutaan osakassopimukseen Spikeboys Oy:n näkökulmasta.

12.2.2021

Lotta Lilja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Spikeboys Oy:n keskittyy Roundnet-peliin

Kosti Kyläinpää ja Daniel Koivunen toimivat Spikeboys Oy:n yrittäjinä. Yritys valmistaa, myy ja kouluttaa Roundnet-nimistä seurapeliä, jota pelataan nelinpelinä kahden hengen joukkueissa. Kyseessä on sosiaalinen ja vauhdikas laji, joka koukuttaa pelaamaan erityisesti kesäaikaan puistoissa ja rannoilla. Lajissa voi myös kilpailla ja Spikeboysin taustalla onkin lajin Suomen mestari.

 

Osakassopimus tulee ajankohtaiseksi, kun harrastus on muuttumassa yritystoiminnaksi

Yritystoiminta on lähtenyt liikkeelle yhteisestä kiinnostuksesta ja vahvasta uskosta kasvavaan ja hauskaan lajiin. Toiminnan laajentuessa ja taloudellisten vastuiden mahdollisesti kasvaessa Draft-valmennuksessa nousi esille osakassopimuksen tarpeellisuus. Sopimuksen avulla varmistetaan vapaamuotoisesti, mutta sitovasti, osakkaiden oikeudenmukainen kohtelu erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa. Kyseessä on luottamuksellinen dokumentti, jonka sisällön voi itse määrittää.

 

Sopimus auttaa varautumaan yllättäviin tilanteisiin.

Aluksi sopimuksesta keskusteleminen tuntui ystävyksistä vähän omituiselta, koska kaikki on mennyt todella sujuvasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä tähänkin asti. Pienen pohdinnan jälkeen sopimuksen merkitys alkoi kuitenkin kirkastua. Sopimuksella ei ole tarkoitus rajata luovuutta ja tukahduttaa tekemisen iloa, vaan luoda molemmille turvaa odottamattomien tilanteiden varalle, joita elämässä voi tulla eteen. Näitä voi tulla esimerkiksi henkilökohtaisen elämäntilanteen muutoksissa tai ei-toivotuissa tilanteissa, esim. tapaturman tai muun vahingon osuessa kohdalle.

 

Sopimukseen voidaan kirjata monenlaisia asioita

Sopimukseen voidaan kirjata mm. voitonjaosta, rahoituksesta ja työskentelyvelvoitteesta. Lisäksi voi sopia miten toimitaan silloin, jos toinen osapuoli ei jostain syystä voikaan tai haluakaan enää olla yhtiössä mukana tai toimintaa halutaan laajentaa. Kun asioista sovitaan hyvän sään aikana, sopimuksesta tulee reilu ja asioista voidaan jutella ilman tunnereaktioita.

 

Osakassopimuksen sisältö pähkinänkuoressa

Taustatietoihin kannattaa kirjata ainakin

 • Sopimuksen osapuolet
 • Yhtiön omistussuhteet
 • Yhtiön tausta ja toiminta-ajatus
 • Yhtiön hallinto ja toimielinten valinta

Käytännön asiat, joista kannattaa sopia

 • Miten rahoitus hoidetaan?
 • Miten päätökset tehdään? Mitä, jos ollaan erimielisiä?
 • Työntekovelvoite: onko kaikilla samanlainen velvollisuus työntekoon?
 • Tulonjako

Muutokset omistuksessa

 • Miten toimitaan, jos toinen osakas haluaa luopua omistuksestaan (Etuosto-oikeus / Myötämyyntioikeus)
 • Mitä tehdään, jos ulkopuolinen haluaa ostaa yrityksen tai tulla osakkaaksi?
 • Miten osakkeen hinta määräytyy?

Lisäksi voidaan sopia mm. kilpailukiellosta ja siitä, miten mahdolliset ristiriidat ratkaistaan.

 

Sopimuksen voi laatia itse, tai apuna voi käyttää lakimiestä

Osakassopimuksen voi tehdä itse tai apuna voi käyttää lakimiestä. Nyrkkisääntönä on se, että sopimusta tehdessä pyritään kuvittelemaan kaikki tilanteet, joista joskus voisi tulla riitaa – ei toki meille, mutta joillekin riitapukareille. Sopimukseen ei tarvitse ripustautua loppuelämäksi, vaan sitä voi luonnollisesti aina uudistaa osapuolten näin halutessa.