Nokiakka näyttää miksi koe-erä on uuden elintarvikkeen kehittämisen keskiössä

Huolellisesti valmistelu ja toteutettu koe-erä on yksi hyödyllisimmistä uuden elintarvikkeen lanseeraamiseen liittyvistä työvaiheista. Nokiakka Oy:n tarina on mainio esimerkikki koe-erän suunnittelusta, tuottamisesta ja hyödyntämisestä liikeidean kehittämisessä.

4.6.2021

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Huolellisesti valmisteltu, tuotettu ja hyödynnetty koe-erä on tuotekehityksen hyödyllisimpiä vaiheita

Koe-erän valmistuksella tarkoitetaan erilaisten uusien fyysisten tuotteiden, ml. elintarvikkeiden, pieniä ensimmäisiä valmistuseriä. Koe-erän tarkoituksena ei ole taloudellisen tuloksen tekeminen, vaan elintärkeän tiedon hankkiminen alihankkijoista, valmistusprosessista, kannattavuudesta, myyntikanavista ja asiakkaista.

 

Koe-erän valmistelun ja toteutuksen kolme vaihetta pähkinänkuoressa

Valmistautuminen

 1. Laadi kannattavuuslaskelma, joka kuvaa yrityksen tavoitetilaa. Nokiakan tapauksessa kannattavuutta arvioitiin käänteisen tuloslaskelman avulla.
 2. Tunnista laskelman avulla kriittiset kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.
 3. Hanki tuotteissa tarvittavat raaka-aineet toimittajilta, jotka kykenevät toimittamaan myös suuria määriä. Kannattaa suosia mahdollisimman paikallisia toimittajia, koska tällöin yhteinen tuotekehitystyö on helpompaa.
 4. Suunnittele koe-erän pakkausten graafinen ilme ja selvitä pakkauksessa ja tuoteselosteessa tarvittavat merkinnät.
 5. Lainaa tai vuokraa tuotantotila.
 6. Suunnittele valmistusprosessi etukäteen tuotantotila huomioon ottaen.

Valmistusprosessi ja tuotteiden tarjoaminen jälleenmyyjille ja asiakkaille

 1. Valmistusprosessin aikana mittaa kaikkiin työvaiheisiin kuluvaa aikaa. Pyri dokumentoimaan varsinkin yllättävä sattumukset.
 2. Tarjoa tuotteita potentiaalisille jälleenmyyjille koemyyntiin. Anna heidän kokeilla tuotetta itse.
 3. Myy tuotetta suoraan potentiaalisille asiakkailla.

Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen

 1. Kerää palautetta keskustellen jälleenmyyjien ja asiakkaiden kokemuksista.
 2. Ota huomioon kaikki mahdolliset kehitysideat. Anna tuotteesi kehittyä asiakkaiden tarpeiden kautta.
 3. Vertaa todellista kulunutta aikaa, hintoja ja kehittämisideoita alkuperäiseen kannattavuuslaskelmaan. Päivitä laskelma uuden tiedon valossa.
 4. Tunnista ongelmakohdat ja kehitä mm. valmistusprosessia suunnittelun ja välinehankintojen avulla.

Käyn tätä prosessia seuraavaksi läpi Karoliina ja Antti Gavrilovin Nokiakka Oy:n esimerkin avulla

 

Nokiakan porkkana-inkiväärihillossa oli maku kohdillaan

Nokiakan ensimmäinen tuote, porkkana-inkiväärihillo perustuu Karoliinan reseptille. Ravintola-alan ammattilaisina pariskunta tunnisti pian, että nyt käsissä oli jotakin poikkeuksellisen hyvää. Heitä yhdisti myös halu kehittää omia arvoja vastaava tuotebrändi ja yritys. Nokiakka-tiimi haki mukaan Draft-ohjelmaan tammikuussa 2021 Karoliina opiskellessa X alaa Riveriassa. Kevät 2021 olikin huikein harppauksin etenevä tuotekehitysprosessi, joka huipentui ensimmäisen koe-erän valmistukseen huhtikuun lopussa ja Nokiakka Oy:n rekisteröintiin toukokuun alussa. Tämän jälkeen Karoliina ja Antti voittivat mm. Start Me Up -liikeideakilpailun opiskelijasarjan sekä tulivat valituksi Draft-ohjelman jatkovaiheeseen.

Tavaramerkki rekisteröity. Kuva: Karoliina Gavrilov

 

Käänteinen tuloslaskelma auttaa hahmottamaan mitkä ovat tulevan kannattavuuden kannalta kriittiset tekijät

Helmikuun alun ensimmäisissä tapaamisissa lähdimme arvioimaan Nokiakka-tiimin suunnitelmia kannattavuuden näkökulmasta. Käytimme tähän tarkoitukseen käänteistä tuloslaskelmaa, jonka avulla pystyimme laskemaan liikeidean kustannusrakenteen ja tuotteen hintatason avulla kuinka paljon heidän pitää saada tuotettaan kaupaksi, jotta pariskunnan liiketoiminnalle asetetut tavoitteet voisivat toteutua. Numeroiden avulla oli helppo vertailla erilaisia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, kuten suoramyyntiä asiakkaille, isojen erien toimittamista ravintoloille ja tuotteiden toimittamista jälleen myyjille.

Tärkeintä tässä oli tunnistaa mitkä tekijät ovat kriittisimpiä asioita yrityksen kannattavuuden näkökulmasta. Koska kyseessä on valmistuksen näkökulmasta kausituote, eikä toiminta välttämättä edellytä mittavia omia tuotantotiloja, olisi kannattavuuden kannalta keskeisintä yhden tuotteen myyntikate. Myyntikatehan on asiakkaan tuotteesta maksaman alvittoman hinnan ja muuttuvien kustannusten välinen erotus. Tämän vuoksi yrittäjällä on kaksi tapaa parantaa myyntikatetta:

 1. Kehittää tuotteen laatua ja brändimielikuvaa asiakkaalle merkityksellisellä tavalla siten, että asiakkaat ovat valmiit maksamaan tuotteesta korkeamman hinnan.
 2. Kehittämällä tapoja, joilla tuotteen muuttuvia kustannuksia, kuten raaka-aineiden hintaa sekä valmistuskustannuksia voidaan madaltaa.

 

Purkit, etiketit ja ravintosisältölaskelmat

Koe-erän valmistuksen seuraava vaihe oli hankkia koe-erän valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit. Pakkausmateriaalina toimii Nokiakan tapauksessa metallikannellinen lasipurkki. Karoliina ja Antti löysivätkin toimittajan suoraan omasta maakunnasta, kun ylämyllyläinen Puteli Oy valikoitui yhteistyökumppaniksi. Putelin toiminta koe-erää valmistaneen Nokiakan kanssa oli esimerkillistä, sillä pienestä sarjasta huolimatta Karoliina ja Antti saivat purkit järkevän myyntikatteen jo koe-erävaiheessa mahdollistamaan hintaan. Uusien yritysten syntyminen maakuntaan mahdollistetaan juuri näin.

 

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

 

Henkilön Nokiakka (@nokiakka) jakama julkaisu

Purkkien lisäksi hankintalistalla olivat juurekset ja mausteet sekä purkkeihin liimattavat etiketit. Riveriassa valokuvaajan ammattitutkintoa opiskeleva Karoliina käytti ammattitaitoaan ja vastasi sekä Nokiakan logon, että itse etiketin suunnittelusta. Koska Karoliina ja Antti olivat hakeneet Nokiakka® -nimelle ja logolle jo tavaramerkin, voitiin merkintä liittää myös etikettiin. Elintarvikkeissa tärkeä etikettiin lisättävä ravintosisältö voitiin laskea raaka-aineiden tunnettujen lähtötietojen ja käytettyjen määrien avulla. Pieni erä etikettejä tulostettiin paikallisen digipainon kautta. Etikettikohtaisen kustannuksen kohtuullistaminen suurempien painomäärien kautta on tulevaisuudessa yksi keino parantaa kannattavuutta.

 

Vuokrakeittiössä valmistettiin kellon kanssa ensimmäinen 50 purkin erä ja samalla tunnistettiin pullonkaulat

Ensimmäisen koe-erän Team Nokiakka valmisti Holiday Linnunlahdelta lainatussa keittiössä. Lainakeittiön etsinnässä Antti pystyi hyödyntämään omaa ravintola-alan yhteistyöverkostoaan. Tuotannollisessa liiketoiminnassa, ml. elintarvikkeiden valmistus tai vaikka Antille ja Karoliinalle entuudestaan tuttu ravintola-ala, valmistusprosessiin käytetty aika on erittäin tärkeä kannattavuuden osatekijä. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä koe-erän valmistukseen liittyvistä tehtävistä oli havainnoida ja mitata eri työvaiheisiin kuluvaa työaikaa.

 

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

 

Henkilön Nokiakka (@nokiakka) jakama julkaisu

Tietyn kokoisen tuontantoerän valmistuksessa yhteen tuotteeseen, tässä tapauksessa hillopurkkiin, käytetty aika voidaan laskea jakamalla koko valmistusprosessiin käytetty aika syntyneiden tuotteiden lukumäärällä. Jos siis valmistusprosessi etukäteisvalmisteluineen ja siivouksineen kesti esimerkiksi yhteensä 6 tuntia, eli 360 minuuttia ja tuloksena syntyi 50 etiketein viimeisteltyä purkkia, jäi yhden purkin valmistuajaksi 7 minuuttia ja 12 sekuntia. Kohtuullisella tuntipalkalla kerrottuna, tämä on tietenkin vielä liian suuri purkkikohtainen kustannus. Karoliinan ja Antin yksi tärkeimmistä oivalluksista oli tunnistaa eräs keskeinen työvaihe, joka vaati liikaa työaikaa. Kuukausi myöhemmin tehty tarkkaan harkittu laitehankinta nopeuttikin tätä työvaihetta 8-kertaisesti.

 

Purkeilla ovet auki jälleenmyyjille, suoramyyntiin ja yhteistyökumppaneille

Koe-erän valmistuksen hyödyntämisen viimeisessä vaiheessa Karoliina ja Antti tarjosivat hilloja niin paikallisille jälleenmyyjille, kuin ravintoloille, ja möivät tuotteita suoraan kuluttajille. Elintarvikemyynnissä ei ole maistatuksen voittanut, ja Nokiakan tuote onnistui tekemään vaikutukseen kaikki sitä kokeilleisiin. Koko koemyyntivaiheen ajan nokiakkalaiset pyrkivät käyvään aktiivista avointa keskustelua yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

 

Henkilön Nokiakka (@nokiakka) jakama julkaisu


Tämän ansiosta esiin nousikin tulevia koe-eriä ajatellen tarve useille erilaisille pakkauskoille. Lisäksi, usea yrittäjä aloitti kehittämään Nokiakan hilloa hyödyntäviä jatkojalostetuotteita. Kun uuden kokeilutuotteen saa markkinoille, on tärkeää antaa sen jalostua juuri sellaisiksi tuotekategorioiksi, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

 

Voit seurata Nokiakka Oy:n tekemisiä Instagramissa https://www.instagram.com/nokiakka/.

Lähitulevaisuudessa avautuvat myös Nokiakan verkkosivut http://www.nokiakka.fi/

 

Onko sinulla jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tästä kirjoituksesta?

Osallistu keskusteluun LinkedInin kautta: