Categories
Kuopio Pohjois-Savo Tiimit Kuopio Uncategorized

Työhyvinvoinnin kivijalkaa rakentamassa Heel Oy

Eliisa Girsenin ja Henna Lehikoisen idea sai alkunsa kesällä 2020. He ovat hioneet ideaa Draft-liikeideakilpailun ohella osallistumalla myös Business Center Pohjois-Savon Havuja@&%&! Bootcamp –ideakiihdytysohjelmaan. Yritys perustettiin tammikuussa 2021 ja nyt Heel Oy:n liiketoiminnan ideana on toteuttaa yksilöllisesti räätälöityä hyvinvointivalmennusta työyhteisöille.

Suurimmat sairauspoissaolojen syyt ovat mielenterveyden ongelmat (30 %) sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet (28 %). Lisäksi 50 % työikäisistä on ylipainoisia tai lihavia, mistä aiheutuu elintapasairauksia ja tuottavuuden laskua. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa levon, ravitsemuksen ja liikunnan kautta.

Ihminen huomioitava kokonaisuutena

Nykyinen työterveyshuolto tarjoaa monenlaisia hyvinvointia tukevia palveluita. Työntekijällä voi olla esimerkiksi mahdollisuus saada ravitsemusterapeutin ohjausta, fysioterapeutin ohjausta sekä First beat -mittauksesta palautetta unesta ja stressistä. Mikään taho ei kuitenkaan katso ihmistä kokonaisuutena, vaan jokainen jakaa vinkkejä ja neuvoja omasta osaamisalueestaan katsoen. Näin ollen saavutettu hyöty voi jäädä hyvinkin pieneksi panokseen nähden.

Heel Oy:n kantavana ajatuksena on huomioida kokonaisuutena uni, ravitsemus ja liikunta. Toteuttamalla valmennusta työpaikoilla mukaan muutokseen saadaan myös työyhteisön tuki. Työnantaja hyötyy palvelusta vähentyneinä sairaspoissaoloina ja tuottavuuden kasvuna, kun työntekijät voivat paremmin.

Ammattimaista palvelua tutkitun tiedon pohjalta

Lähtökohtana on, että palvelu on osa työntekijöiden työhyvinvointipalveluja ja se voidaan toteuttaa yhteistyössä joko yksin yrityksen kanssa, tai osana työterveyshuoltoa tai vakuutusyhtiön tarjoamana palveluna. Palvelun toteuttavat terveydenhuollon ammattilaiset ja palvelu pohjautuu tutkittuun ajantasaiseen tietoon.

2–3 vuoden aikajänteellä haluamme, että yritys on vakiinnuttanut toimintansa ja työllistää vähintään omistajansa. Kun konsepti saadaan hiottua toimivaksi, sitä voidaan lähteä viemään myös kansainvälisille markkinoille, koska edellä kuvatut terveysongelmat ovat globaali haaste. Tällöin tulee tutkia uudelleen, onko kansainvälisillä kentillä kilpailevia palveluita ja hioa konseptia mahdollisesti uudelleen.

Heel Oy
Eliisa Girsén, toimitusjohtaja
eliisa.heel@outlook.com , 040 5783 664
Henna Lehikoinen, hallituksen puheenjohtaja
Henna.lehikoinen@savonia.fi , 044 5633 519