Categories
Kuopio Pohjois-Savo Tiimit Kuopio

Unelmista totta – Easesafemedin kasvutarina

Lääkehoidon turvallisuus ja siihen liittyvät käytännön työelämän haasteet ovat pyörineet mielessäni useamman vuoden ajan. Lääkitysturvallisuus on osa potilasturvallisuutta ja olemme pohtineet Sundayn kanssa keinoja lääkitysvirheiden, lääkehävikin ja lääkejätteen vähentämiseksi. Emme keksineet miten voisimme edetä tai keneltä kysyä neuvoa.

”Ilman Draft-ohjelmaa tämä ei olisi onnistunut”

Sattumalta kuulimme Draft-ohjelmasta ja näimme tilaisuutemme tulleen. Draft-ohjelman avulla saimme varmuutta, siihen, että liikeidea on merkityksellinen ja kannattava. Draft-asiantuntijoiden avulla pystyimme selkiyttämään liikeideaa, laatimaan realistisia tavoitteita, asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen, ymmärtämään mitkä asiat lisäävät liikeidean luotettavuutta, miten liikeidea kannattaa esittää eri yhteistyökumppaneille, mitä tulee ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden hankinnassa, millainen on hyvä liikekuppani, mikä on paras kohderyhmä ja miten markkinoida yritystä.

Yhteyshenkilömme Teemun asiantuntevat ja rehelliset kommentit sekä vinkit auttoivat viemään asioita eteenpäin sujuvasti. Ilman Draft-ohjemaan pääsemistä tämä ei olisi onnistunut. Tällä hetkellä meillä on jo merkittäviä yhteistyökumppaneita, ja lisäneuvotteluita on tulossa.

Asiat ovat siis edenneet hyvin ja liikeidea on selkeä ja eritelty eri palveluihin Teemun vinkkien pohjalta. Eritellyistä palveluista on helppoa valita kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus.

Palvelukokonaisuus koostuu:

  • Lääkitystuvallisuuden toteutumisen kokonaisarvioinnista ja riskien tunnistamisesta.
  • Räätälöidystä organisaatiokohtaisesta suunnitelmasta lääkitysturvallisuuden parantamiseksi sekä lääkehävikin ja lääkejätteen vähentämiseksi.
  • Käytännön toteutuksesta eri yhteistyökumppaneiden asiantuntijuutta ja teknologisia sovelluksia sekä lääketeknologiaa hyödyntäen.
  • Seurannasta ja arvioinnista miten edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet lääkityskulttuurin muutokseen ja lääkitysturvallisuuteen sekä lääkehävikin ja -jätteen määrään.

Draft-asiantuntijoiden ohjauksella ja tuella kivijalka on nyt luotu ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Sari Husso &
Sunday Ebago

 

 

 

 

 


Ease and safe medication system.
Helppo ja turvallinen lääkitysjärjestelmä.