Miia Kettunen on Mielitunti™-menetelmän kehittäjä

Pienen ihmisen iltakoulu ja Onnellisuuden iltakoulu ovat kaksi uutta palvelutuotetta, jotka hyödyntävät Kettusen kehittämää Mielitunti™ -menetelmää

Miia Kettunen, Mielitunnit NY

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mielitunti™ -menetelmä on jo osa kahta hyvinvointipalvelutuotetta

Miia Kettunen on Mielitunnit NY:n perustaja ja Mielitunti™-menetelmän kehittäjä. Hän on koulutukseltaan hyvinvointivalmentaja ja ohjaaja, jonka intohimona on vaistonvarainen kirjoittaminen ja erilaisten ryhmätoimintojen kehittäminen.

Näiden kahden ympärille ovat rakentuneet myös Mielitunnit NY:n ensimmäiset palvelut, Pienen ihmisen iltakoulu ja Onnellisuuden iltakoulu. NY-yritys on Riverian tarjoama mahdollisuus saattaa omaliiketoiminta alkuun osana opintoja.

Omat kokemukset ovat motivoineet kehittämään menetelmää

Miia Kettunen on kehittänyt asiakastyöhön omanlaisensa Mielitunti™-menetelmän, jonka tarkoitus oli alun perin auttaa ujoja ihmisiä sanoittamaan omia ajatuksiaan ja saamaan ryhmätoiminnoista enemmän irti. Kettunen on itse kärsinyt sosiaalisten tilanteiden pelosta, joten hän tietää, kuinka ryhmämuotoisissa toiminnoissa voi mennä paljon asioita ohi, mikäli joutuu vain miettimään mitä sanoisi, kun oma vuoro tulee. 

Kyky tuottaa palvelu ja omakohtainen ymmärrys asiakastarpeesta

Miia Kettusen ja Mielitunnit NY:n menestymisen lähtökohdat ovatkin lupaavat. Uudenlaisen menestyvän palvelutuotteen syntymisen todennäköisyys on parempi, kun yrittäjällä on monipuolisesta palvelun tuottamista tukevaa ammatillista osaamista sekä omakohtaista syvällistä ymmärrystä asiakastarpeesta. Molemmat näistä: asiakasymmärrys ja kyky ratkaista asiakkaan ongelma, Kettuselta löytyvät.

Mielitunti™-menetelmä perustuu aktiiviseen kuunteluun ja vaistonvaraiseen kirjoittamiseen

Miia Kettunen käyttää Mielitunti™-menetelmää sekä ryhmissä, että valmennuspuheluissa. Kyseessä on aktiiviseen kuunteluun ja vaistonvaraiseen kirjoittamiseen pohjautuva menetelmä, joka mahdollistaa asiakkaalle turvallisen tavan muodostaa vastaus ohjaajan tai valmentajan esittämiin kysymyksiin. Vaikka Mielitunti™-menetelmä perustuukin vahvasti kirjoittamiseen, siitä hyötyäkseen ei Kettusen mukaan tarvitse ”osata kirjoittaa”. Vaistonvaraisuus kirjoittamisessa tarkoittaakin sitä, että tuotetulla tekstillä on mahdollisimman vähän sääntöjä ja sen annetaan virrata paperille jopa täysin ajattelematta. 

Menetelmän tavoitteena on auttaa asiakasta oivaltamaan

Kettusen mielestä Mielitunti™-menetelmästä on monia hyötyjä. Hänen mukaansa sen avulla voidaan muun muassa keventää mielen kuormaa, saada uusia oivalluksia ja syventää itsetuntemusta sekä lisätä luovuutta. Kettunen käyttää menetelmää myös itse esimerkiksi ”keskustellessaan sisäisen lapsensa kanssa”. Hän on saanut Mielitunti™-menetelmällä selville asioita, jotka eivät välttämättä olisi tulleet muuten ollenkaan esille. Tällä hetkellä Mielitunnit NY:ssä on menossa Mielitunti™-puhelukampanja, jossa Kettunen tarjoaa viidelle ensimmäiselle noin tunnin mittaisen valmennuspuhelun maksutta. Hän kannustaakin erityisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä, mikäli tuntuu, että mielen solmut eivät yksin pähkäilemällä lähde avautumaan. 

Osaamisen paketointi menetelmäksi antaa mukautumiskykyä

Uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, Kettusen Mielitunti™ tuotteistaminen nk. menetelmäksi on viisas valinta. Menetelmä itsessään ei ole vielä mikään yksittäinen tuote, vaan sitä voidaan käyttää erilaisten palveluiden ja tuotteiden keskeisenä osana. Tämä antaa Kettuselle liiketoiminnan kehittämisen alkuvaiheessa tarvittavaa joustoa ja mukautumiskykyä.

Iltakoulut livenä Linnunniemen kartanossa

Miia Kettusen iltakouluista saadut kokemukset ja asiakaspalautteet ovat olleet rohkaisevia, sillä Mielitunti™-menetelmästä on tykätty ja ryhmille on toivottu jatkoa. Toistaiseksi Onnellisuuden iltakoulut järjestetään livenä paikan päällä Linnunniemen idyllisessä kartanoympäristössä, joka tukee kauneudellaan hyvinvointiin liittyvää ryhmätoimintaa vahvasti. Onnellisuuden iltakoulu järjestetään Linnunniemessä elokuussa tiistaisin klo 17.30–19.30 ja ennakkovarauksia puhelimitse voi tehdä jo nyt. Ryhmään mahtuu korkeintaan 8 henkeä.

Yrittäjän yhteystiedot

Miia Kettunen, p. 050 377 9616

https://mielitunnit.fi

Julkaisupäivä

13.6.2022