Categories
Uncategorized

10 yleisintä syytä miksi ideasi ei saa Draft Program -rahoitusta

Draft Program -ohjelmaan hakee liikeideoillaan vuosittain kymmeniä tiimejä, ja kilpailu saatavilla olevasta alkuvaiheen rahoituksesta on paikoin kovaa. Jokaisella hakukierroksella on mukana myös ideoita, joita ei päädytä ottamaan mukaan, ja verrattain usein samat syyt ulosjäämiselle toistuvat. Tässä esitellään 10 yleisintä syytä minkä vuoksi Draft Program -hakija ei pääse mukaan ohjelmaan. Huomioi nämä omassa hakuprosessissasi niin olet jo monta askelta lähempänä ohjelmaan pääsemistä!

  1. Hakemus on liian pitkä ja virheellinen. Heti hakuvaiheessa on tärkeä huomioida yksi asia: käytä hakemukseen liitettävän liiketoimintasuunnitelman tekemisessä nimenomaan Draft Program -sivuilta löytyvää pohjaa äläkä ylitä pyydettyä yhden A4-sivun pituutta. Idea on pystyttävä tiivistämään todella napakaksi niin, että tärkein asia saadaan mahtumaan yhdelle sivulle. Ylimittainen ja/tai väärään pohjaan tehty hakemus voidaan tulkita negatiivisena ja se voi olla peruste hakemuksen hylkäämiselle.
  2. Ideaa esittelevä pitchaus-esitys on epäselvä. Esityksessä voi olla liian vähän informaatiota. Yleisempää kuitenkin on, että informaatiota on aivan liian paljon ja esitys-slidet on laitettu täyteen yksityiskohtia, jotka tekevät nopeasta sisäistämisestä hankalaa. Pitchauksen on oltava ymmärrettävä, ja monimutkaisetkin liikeideat täytyy osata kuvata niin selkeästi, että asiaan perehtymätönkin ymmärtää ne.
  3. Pitchaus-esitys on liian pitkä. Esityksen on loputtava, kun sallittu aika loppuu. Ajan loppuminen kesken kertoo puutteellisesti valmistellusta esityksestä sekä heikentää antamaasi vaikutelmaa ja mahdollisuuksiasi päästä ohjelmaan.
  4. Idea itsessään on epäselvä ja kirkastamaton. Ei ole esimerkiksi tarpeeksi tarkasti pohdittu kohdeasiakasryhmiä, liiketoimintamallia tai kilpailijoita. Tällöin tulee palata suunnittelupöydän äärelle ja pyytää ulkopuolista apua idean kirkastamiseen. Muistathan, että voit milloin vain kysyä henkilökohtaista liikeidean sparraamisaikaa Kuopiossa Business Center Pohjois-Savon asiantuntijoilta tai Joensuussa Karelian, Riverian tai UEF:n Draft-yhteyshenkilöiltä (yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta).
  5. Vaadittava tiimi ei ole kasassa. Sääntöjen mukaan tiimissä täytyy olla vähintään kaksi (2) henkilöä, joista vähintään toisen täytyy olla joko Itä-Suomen Yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Riveria-ammattikoulun tai Sakky-ammattikoulun opiskelija, alumni tai henkilökuntaa.
  6. Idea aiotaan toteuttaa olemassa olevan aktiivisen firman hyödyksi. Draftin sääntöjen mukaan ”idean kehittäminen ei saa tapahtua olemassa olevan yrityksen hyödyksi.” Yritys saa olla perustettu, mutta sillä ei saa olla vielä liikevaihtoa. Jatkorahoitusta hakiessa liikevaihto on jo suotavaa, muttei välttämätöntä.
  7. Rahoituksen suunniteltu käyttökohde ei ole loppuun saakka harkittu. Joskus rahoitus aiotaan käyttää esimerkiksi nettisivujen tekemiseen, kun idea sen sijaan kaipaisi esimerkiksi markkinatutkimuksen tekemistä. Haettavan rahoituksen käyttökohde kannattaa siis miettiä perusteellisesti, koska myös se on esitettävä pitchauksessa ja harkitsematon käyttökohde voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi negatiivisesti. Tästäkin asiasta voit kysyä BC-asiantuntijoilta näkemystä ennen pitchausta.
  8. Raati kokee, ettei Draft -rahoitus ole idean edistämiseksi riittävä. Joskus ohjelmaan haetaan ideoilla, jotka toteutuakseen vaatisivat kymmenien tuhansien eurojen rahoitusta. Tällöin raati saattaa kokea, ettei tarjolla oleva 1000 euroa riitä idean edistämiseen. Tässä tilanteessa on tärkeää perustella pitchauksessa raadille, miten 1000€ alkurahoitus vie ideaa lähemmäksi isomman rahoitussuunnitelman toteutumista.
  9. Hakijoiden oma kokemus tai tausta eivät liity millään tavalla liikeideaan. Ohjelmaan pääseminen on epätodennäköistä, jos raadin on haasteellista uskoa, että tiimi kykenee edistämään idean kaupallistamista omilla resursseillaan ja kokemuksellaan. Kannattaa siis pohtia millaista osaamista tiimi tarvitsee. Tarpeet ja rekrytointiaikeet voi myös kertoa pitchauksessa.
  10. Idea on liian samankaltainen kuin jo markkinoilla olevat palvelut tai tuotteet. Mikäli esitettävä idea ei tuo mitään uutta jo olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin niin rahoituksen saaminen saattaa olla haasteellista. Tämä pätee varsinkin, jos muut hakukierroksen ideat ovat innovatiivisempia. Tällöin kannattaa pohtia miten omaa ideaa saisi innovatiivisemmaksi ja sitä kautta kilpailukykyisemmäksi myös kohdemarkkinassa.

Voi myös olla, että sinulla on kaikki yllä mainitut ongelmakohdat kunnossa, mutta siitä huolimatta ideaasi ei päätetä rahoittaa. Tämä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että kyseisellä kierroksella on muita hakijoita, joiden on koettu sillä kertaa olevan syystä tai toisesta parempia vaihtoehtoja. Kilpailu on välillä kovaa, ja jokaisella kierroksella on mukana ideoita, jotka eivät pääse ohjelmaan mukaan.

Jos hylsy siis tulee, niin älä lannistu liikaa. Draft Program -haku järjestetään kolme kertaa vuodessa eikä hakumäärää ole rajattu, joten jos tällä kierroksella ei tärpännyt, voit yrittää uudelleen jo neljän kuukauden kuluttua. Sitä ennen sinun kannattaa kuitenkin olla yhteyksissä joko Joensuussa Draft-asiantuntijoihin (kts. sivun alalaita) tai Kuopion päädyssä Business Center Pohjois-Savon asiantuntijoihin ja tiedustella heiltä mitä esitykseltäsi tai idealtasi jäätiin kaipaamaan. Näin voit parantaa mahdollisuuksiasi pärjätä seuraavalla hakukierroksella.

Tsemppiä siis matkaan ja rohkeasti hakemaan mukaan ohjelmaan!


Tomi Tuovinen
Innovaatioasiantuntija, KTM

Business Center Pohjois-Savo & Itä-Suomen Yliopisto