Categories
Hakuinfo

Henna ja Tiina graafisen alan palkkatöistä yrittäjiksi

Henna ja Tiina hakivat mukaan Draft-ohjelmaan liikeidealla, joka yhdistää graafista osaamista puutarha-alaan ja käsillä tekemiseen.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

15 vuotta graafisen alan ammattilaisen arkea

Liperiläistä Henna Kinnusta ja joensuulaista Tiina Vänttistä yhdistää pitkä rupeama printtimedian taitto- ja suunnittelutöissä. Naiset tutustuivatkin toisiinsa juuri yhteisen työnantajan palveluksessa.

Vuosien yhteistyö opetti luottamaan toisen ammattitaitoon ja paineensietokykyyn. Olikin luontevaa, että myös yhdessä Henna ja Tiina toinen toistaan tukien aloittivat työuransa ja elämänsä seuraavan vaiheeseen luonnostelun.

Opintojen kautta yrittäjyyskipinä

Uuden elämävaiheen tärkeä ensimmäinen askel oli puutarha-alan opintojen aloittaminen työn ohessa Riverialla aikuisopiskelijana. Opintovalinta oli luonteva, sillä puutarha-ala on ollut Hennan ja Tiinan yhteinen mielenkiinnon kohde jo pidemmän aikaa.

Näyttöpäätepainotteisten työvuosien jälkeen puutarha-ala kiinnosti maanläheisyydellään ja mahdollisuudella tehdä fyysisempää työtä”, Henna kuvaa motivaatiotaan.

Riverialla naiset kiinnostuivat yrittäjyysopinnoista. Oman mahdollisen yrityksen lähtökohtana olisi suunnittelutyön ja käsillä tekemisen yhdistäminen. Yhteinen liikeidea ottikin muotonsa yrittäjyysopintojen aikana.

Tiinalla oli haave omasta kukkakaupasta jo aiemmin, mutta idea syntyi varsinaisesti opintojen aikana. Draftin ensihaun ajankohta tuli sopivasti, päätettiin että NYT lähdetään kehittämään yritysideaa 😀😀”, Henna muistelee.

Draft-ohjelmasta tukea yrityksen perustamisvaiheeseen

Riverian yrittäjyysopettajien kannustamana Henna ja Tiina hakivat ja tulivat valituksi mukaan Draft-yrittäjyysohjelmaan. Draft Program® on Karelian, Riverian ja UEF:in yhteinen yrittäjyysohjelma, joka auttaa opiskelijoita, henkilöstöä ja alumneja yrittäjyysunelmansa toteuttamisessa. Tiimit saavat mm. henkilökohtaista valmennusta sekä jopa 4000 euroa rahoitusta.

Draft-ohjelman valmennuksessa mukaan valittu tiimi yhdessä omien Draft-yrittäjyysvalmentajien kanssa suunnittelevat yritysunelman toteuttamista eniten tukevat toimet. Etenemissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään mm. yhdessä tehtävää kannattavuuslaskentaa ja myitä liikeidean kehittämiseen liittyviä työkaluja.

Tutustu Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae Draft-ohjelmaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Kannattavuuslaskentaa, asiakkaita, tuotevalikoiman suunnittelua ja yrityksen perustaminen

Kannattavuuslaskennan tarjoamien oivallusten ansiosta Hennan ja Tiinan kanssa tärkeimmiksi toimenpiteiksi tunnistettiin ensimmäisessä vaiheessa graafisen alan asiakkuuksien hankkiminen sekä tulevan kauppaliikkeen tuotevalikoiman systemaattinen suunnittelu.

Naiset halusivat hyödyntää palkkatöistä saamiaan kontakteja, ja tunnustella kaupallisen yhteistyön mahdollisuuksia oman uuden yrityksen kautta. Tässä onnistuttiin, ja Henna ja Tiina varmistivat näin itselleen taloudellista turvaa sekä yritykselleen tärkeää kassavirtaa.

Tässä vaiheessa naiset ottivat myös tärkeän askeleen ja rekisteröivät yhdessä Freesie kaupparekisteriin.

Yritykselle ilme, yhteistyöverkostoja ja www-sivujen suunnittelu käyntiin

Draftin seuraavassa vaiheessa Henna ja Tiina päättivät aloittaa oman yritysbrändin graafisen ilmeen määrittelyn sekä liiketoiminnan kannalta tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeä vaihe oli ilmoittautuminen mukaan yhteistyökumppaniksi Karelia-ammattikorkeakoulun verkkokauppakurssille.

Verkkokauppakurssin aikana opiskelijaryhmä muotoili Freesielle www-sivujen ja verkkokaupan sekä niiden asiakaspolun ensimmäisen version. Valmiit sivut (https://freesie.fi/) nykymuodossaan ovat erittäin salonkikelpoiset ja valmiit näyttämään Freesien seuraavan vaiheen, kun Freesien kauppa avataan.

Tutustu Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae Draft-ohjelmaan Joensuussa tai Kuopiossa!