Markkinointiin apua Draft-rahoituksesta

Musiikkikahvila Kukkakeidas (www.kukka-keidas.fi) on neljä kesää Varkauden Taipaleen kanavalla toiminut kesäkahvila. Kesäkahvilan yrittäjinä ovat siskokset Eerika Nissilä, Eliina Nissilä ja Meeri Nissilä. Musiikkikahvila Kukkakeidas työllisti kesällä 2022 noin 20 nuorta.

Musiikkikahvila Kukkakeitaan toiminta on neljän kesän aikana kasvanut nopeasti. Ensimmäisenä kesänä eli kesällä 2019 kahvila työllisti ainoastaan kolme siskosta. Kahvila sijaitsi pienessä hirsirakenteisessa kievarissa, jossa asiakaspaikkoja oli noin 15. Siinä oli hyvä harjoitella pientä liiketoimintaa alaikäisinä. Asiakasmäärien lisääntyessä kahvila muutti entistä huomattavasti isompiin tiloihin Taipaleen kanavalle kanavamuseon yhteyteen kesällä 2021.

Markkinoinnin kehittäminen Draft-rahoituksen avulla

Yrityksen laajentuessa nopeasti on sen markkinointia täytynyt kehittää ja tehostaa. Tähän saimmekin apua Draftin rahoituksesta. Haimme rahoitusta isojen tienvarsikylttien kustannusten kattamiseen. Tienvarsikylttejä oli kaksi ja ne sijoitettiin molemmin puolin kahvilaa; noin viisi kilometriä Joensuuhun ja Jyväskylään päin. Kylteistä ilmeni, että kahvilalla on myös kotieläinpiha ja livemusiikkia. Sen lisäksi kylteistä näki, että kahvilaa pitävät nuoret yrittäjät. Pyrimme tekemään mainoksesta mahdollisimman houkuttelevan, jotta ohikulkijat pysähtyisivät kahville.

Mainoskylttien hankintaprosessi

Maantiekylttien hankintaprosessiin kuului mainoskylttipaikkojen kartoittaminen, sopivan mainosajan saaminen ja mainosten suunnittelu. Rakensimme tämän lisäksi toisen mainostelineistä ja hankimme siihen rakennusmateriaalit. Mainoskylttien hyvän sijainnin kartoittaminen oli yllättävän monimutkainen ja pitkä prosessi.

Mainoskylttien hankkiminen kannatti

Saimme asiakkailtamme kymmeniä positiivisia palautteita selkeistä opastekylteistä kahvilallemme. Monet kertoivat, etteivät olleet tienneet kahvilasta ennen kuin näkivät kyltit. Asiakaspalautteiden mukaan kyltit antoivat hyvän kuvan yrityksestämme ja tekivät yrityksestämme entistä houkuttelevamman. Kylttien avulla saimme ihmisiä entistä tietoisemmiksi kahvilastamme.

Rahallisen avustuksen lisäksi saimme Draft-ohjelmasta muutamia hyviä ideoita, joilla kehittää yritystämme tulevaisuudessa. Saimme myös kannustusta laajentaa kahvilaa Varkaudessa ja myös muille paikkakunnille.

Eerika Nissilä
Musiikkikahvila Kukkakeidas Oy