Prototyyppien testausta ja tutkimusdataa

Butterfly Brickillä Draftin toinen vaihe alkoi toukokuussa ja tavoitteeksi asetettiin prototyyppi- ja testausvaiheen eteenpäin vieminen sekä alustavan tutkimusdatan hankkiminen. 

Draft rahoituksesta hyvä osa hyödynnettiin prototyyppien valmistukseen ja niiden lähettämiseen maalivahdeille. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman paljon palautetta eri tasoisilta maalivahdeilta. Siinä olemme onnistuneet hyvin. Uusimpia prototyyppejä on päässyt testaamaan yli 20 maalivahtia, joihin lukeutuu juniori-, harraste- ja ammattimaalivahteja. On ollut mukavaa olla yhteydessä maalivahteihin, kuulla heidän mielipiteitään ideasta ja kehittää sitä kautta tuotetta vielä lisää.

Pilottitutkimus UEF-yhteistyöllä

Isoin tavoite Draftin toisessa vaiheessa meillä on ollut pilottitutkimuksen teettäminen. Tutkimuksessa mitataan maalivahdin perhostyylin polvilleen pudotuksia liikkeenkaappaussensorien avulla ja tarkastellaan eroavaisuuksia pudotuksissa ilman tukipaloja ja tukipalojen kanssa. Tutkimusasiat etenivät alkuun tuskallisen hitaasti ja vaativat omat järjestelynsä, mutta lopulta onnistuimme teettämään pilottitutkimuksen Itä-Suomen yliopiston laboratorion kautta. Tutkimusdatasta tulee olemaan meille paljon hyötyä jatkossa, erityisesti tuotteen kaupallistamisessa.

Draftista paljon kokemusta, uusia taitoja ja kontakteja

On ollut hienoa, kun Draftin tiimin ja yliopiston sidosryhmien kautta on saanut paljon apua yrityksen alkutaipaleelle. Itse olen saanut Draftista paljon arvokasta kokemusta pitchaukseen ja oman yritysidean esittelyyn. Draft-rahoituksen käytössä oppii suunnittelemaan, budjetoimaan ja priorisoimaan sen, mikä idean edistämisessä on alkuvaiheessa tärkeintä. Oli myös erityisen mukavaa nähdä muiden Draft-rahoitusta saaneiden tiimien ideoita ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan onnistumisista, haasteista ja ylipäätään yrittäjyysjutuista. Draft on erittäin hyvä mahdollisuus verkostoitua ja tutustua muihin yrittäjähenkisiin ihmisiin. Suosittelen isosti kaikille, joilla on pienikin yritysidea mielessä.

Kimmo Rautiainen

Butterfly Brick