Innovaatioprosessista liiketoiminnaksi

Osallistuimme nelihenkisenä tiiminä Draft-yrittäjyysohjelman hakuun keväällä 2022.  Tiiminä meitä yhdistää opinnot Savonian InnoTech-koulutusohjelmassa, jossa tavoitteenamme on innovoida liiketoimintakelpoinen tuote. Tiimimme on monialainen tiimi, eli kaksi tiimiläistä on tradenomi-taustalla ja kaksi muotoilija-taustalla mukana koulutusohjelmassa.

Lähiruokaa tarjoava innovaatioprosessimme oli edennyt teoriatasolla siihen vaiheeseen, että tarvitsimme kehittämämme tuotteemme käytännön testausta ja siitä saatavaa analysoitavaa tietoa prosessimme jatkamiseksi elintarvikealalla. Draftiin mukaan pääsy mahdollistikin uusien yhteistyökumppanien ja etenkin erityisasiantuntijan avun saamisen elintarvikepuolelta.

Käytännön testausta koekeittiössä

Yhteistyökumppaniksemme löysimme Kehitysyhtiö SawoGrown, jonka kautta saimme tärkeää asiantuntijapalvelua elintarvikekehitystiimistä sekä mahdollisuuden käytännön osaamisen kehittämiseen Suonenjoen kaupungin omistamassa Yrityspuisto Futurian tuotekehitystiloissa.

Koekeittiössä saimme valmistettua koe-eriä tuotteestamme, hioen samalla valmistusprosessia. Etenkin pikapakastuskaapista saamamme kokemus sekä tieto on ollut tärkeää tuotteen ja koko prosessimme jatkon kannalta. SawoGrown asiantuntija-apua käytimme myös ravintosisältölaskemien kokoamiseen sekä pohjaa kannattavuuslaskemien tekemiseen.

Selvitystyön hedelmiä

Onnistuneiden testitulosten perusteella seuraavana vaiheena meillä on liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmien laadinta. Markkinointiin liittyen olemme määrittäneet brändivärimme, mutta tuotteen pakkauksen suunnitteluun haemme ulkopuolista suunnittelua Savonian opiskelijatyönä. Tähän suunnittelutyöhömme hyödynnämme vielä Draftista saamaamme rahoitusta.

Draftiin lähtö on tuonut tiimillemme mahdollisuuden saada erittäin tärkeää käytännön käyttäjätutkimustietoa tuotteestamme. Se on myös mahdollistanut kontaktiverkoston laajentamisen.

Isot kiitokset tähänastisille yhteistyökumppaneillemme:
Jari Venäläinen, viljelijä
Kehitysyhtiö SavoGrow
Savonian InnoTech-koulutusohjelman ohjaajat
Suonenjoen kaupunki

Tiimiläiset Irina Rekiranta-Luukkonen (vas.), Mikko Ralli, Tiina Lappalainen-Väisänen, Asta Kankkunen.