Tutkimuksesta liiketoiminnaksi!

Osallistuin Draft-yrittäjyysohjelmaan keväällä 2022 tavoitteena hakea rahoituksella alkusysäys liiketoiminnan aloittamiselle. Liiketoimintani sai alkunsa työstäni terveydenhuollon asiantuntijana sekä terveystieteiden Pro gradu -tutkielman prosessistani koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyden edistämistä. Olen työskennellyt tämän aiheen parissa jo vuodesta 2014 alkaen.

Vuodesta 2020 eteenpäin haudoin pitkään ajatusta koulutusinterventioiden kehittämisestä tutkimuksen kautta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ajatusta tuki kansainvälinen näyttö siitä, että tällä hetkellä koulutusinterventioita on vähäisesti. 2022 idea eteni vaiheeseen, että aloin käynnistää toimintaa osana Bootcamp-yrittäjyysohjelmaa edeten siitä Draftiin hakemaan rahoitusta. Draft mahdollisti uusien yhteistyökumppaneiden löytämisen, henkilöbrändin rakentamisen sekä riittävän rahoituksen verkkokoulutusalustan rakentamiselle ja testaamiselle.

Henkilöbrändin rakentamista

Asiantuntijana työskenteleminen edellyttää näkyvyyttä henkilötasolla. Sosiaalinen media on valtava mahdollisuus, mutta kaiken hälinän yli pääseminen tuo monia haasteita. Lisäksi kohderyhmäni sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tuo omat haasteensa.

Draftin rahoituksen avulla sain tukea viestinnän asiantuntijoilta henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Henkilöbrändiä lähdettiin työstämään rakentamalla systemaattinen suunnitelma viestintään osana asiakashankintaa ja myyntiä. Brändityötä tehtiin niin visuaalisesti, sisällöllisesti kuin myös alustoja opettelemalla; kuinka hyödyntää eri kanavien algoritmeja näkyvyyden parantamiseen. Lisäksi käsiteltiin kuinka mitata markkinoinnin ja viestinnän toimivuutta.

Verkkokoulutusten rakentaminen

Moneen muuhun toimintaan nähden asiantuntijakoulutukset eivät edellytä suuria alkuhankintoja. Kulut muodostuvat pitkälti eri ohjelmalisensseistä sekä palvelinmaksuista.  Draftin rahoitus mahdollisti niin kutsutun Proof of concept –ratkaisun rakentamisen interaktiivisista, pedagogisesti osallistavista verkkokoulutuksista. Tekninen toteuttaminen ja sisällön tuottaminen vievät merkitsevästi aikaa. Rahoituksen avulla pystyi keskittymään tehokkaasti alustan kehittämiseen ja koulutusten tuottamiseen.

Draft antoi tarvitun alkupotkun toiminnalle

Brändityö ja koulutusten kehittäminen kannatti. Mitattuna henkilöbrändin näkyvyys kasvoi yli 10 000 % alkutilanteeseen nähden sosiaalisessa mediassa ja toi tämän kautta uusia mahdollisuuksia. Draftin rahoituksen mahdollistama ajankäyttö koulutusten tekniseen toteuttamiseen kannatti myös. Lopputuloksena syntyi jatkokoulutus, jota markkinoidaan korkeakoulun kautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille. Lisäksi olen saanut useita kirjoitus- ja luentopyyntöjä.

Kaikki saatu etu ei ollut vain rahallista. Draft-yrittäjyysohjelma toi ennen kaikkea mahdollisuudet verkostoitua muiden yrittäjien kanssa antaen mahdollisuuden sparraamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Kiitokset myös tiimilleni, joka tarjosi mentorointia ja tukea:
Vesa-Linja Aho
Heidi Nieminen

Teksti: Elina Partanen
Kuva: Timo Suutarinen