Johannes ja Atte hyödyntävät työelämästä kertynyttä osaamistaan yrityksessään, joka on aluksi sivutoiminen

Johannes ja Atte hakivat mukaan Draft-ohjelmaan liikeidealla, jossa keskitytään auttamaan työnantajia ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvissä paperitöissä ja muissa käytännön ongelmissa.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Heikki Immonen, Marja-Liisa Ruotsalainen & Lotta Lilja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Iida Tiili

Ukonharju Oy auttaa työnantajia ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisen paperitöissä

Joensuulaiset Johannes Lasaroff ja Atte Varis perustivat Ukonharju Oy:n työelämässä karttuneen ammattitaidon varaan. Johannekselle ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisen ja työlupa-asioiden byrokratia on tullut tutuksi Kataja Basketin toiminnanjohtajan roolissa. Kataja, muiden Korisliiga-seurojen tapaan, vahvistaa vuosittain joukkueensa rivejä 4-5 ulkomaalaisella pelaajalla.

Atte taas on saanut tuntumaa aiheeseen tehtävissään talousjohtajana keskisuuressa pohjoiskarjalaisessa teollisuusyrityksessä. Miesten yhdessä tunnistama elinkeinoelämässä kasvava ulkomaalaisen työvoiman tarve, oli sysäys yrittäjyyteen.

Spinout – yritys, joka perustuu aiemmassa työssä kertyneeseen osaamiseen

Johanneksen ja Aten yritys on tyypillinen esimerkki nk. spinout-yrityksestä. Spinoutilla tarkoitetaan työelämässä kertyneen osaamisen hyödyntämistä uudessa itsenäisessä yrityksessä. Osaamisen kehittäminen ja siirtäminen onkin, tuotteiden ja palveluiden tuottamisen ohella, yksi yritysten tärkeistä yhteiskunnallisista rooleista.

Työtehtävissä kertyvän osaamisen jalostaminen liiketoiminnaksi, vaikkapa Draft-ohjelman tuella, on arvonlisäystä jo kertyneeseen osaamispääomaan. Spinout-yrittäjyyttä suunnittelevan on tärkeää muistaa mahdolliset työnantajalle luvatut työpanokset tahi työsopimuksessa olevat kilpailukieltopykälät. Ukonharju Oy:n liikeidea poikkeaa paljon kummankin työnantajaorganisaation ydintoiminnasta, jolloin tällaista eturistiriitaa ei ilmene.

Saadakseen liikeideansa kehittämiseensä lisäsparrausta Johannes ja Atte päättivät hakea mukaan Draft-ohjelmaan. Itä-Suomen yliopistosta valmistuneina kauppatieteen maistereina, eli kauppatieteen alumneina, miehet olivat hakukelpoisia, ja tulivatkin valituksi heti ensimmäisellä hakukerralla.

Oppimista potentiaalisten asiakkaiden kokemuksista

Draft-ohjelmassa liikeidean kehittäminen noudattelee tarkasti kullekin tiimille ja liikeidealle luontaista polkua. Asiantuntijat eivät anna vastauksia, vaan tiimi löytää vastaukset markkinasta ja käytännön kokemusten kautta. Ukonharjun tapauksessa oli alusta asti selkeää, että suurimmat kysymysmerkit eivät niinkään liity itse palvelun ydinosaamiseen, vaan kannattavaan tapaan tehdä markkinointia ja myyntiä.

Tämän vuoksi yksi ensimmäisistä työvaiheista oli työnantajayrityksissä toimivien HR-ammattilaisten haastattelu asiakkaan näkökulman selkiyttämiseksi. Johannes kertoo saaduista kokemuksistaan:

Asiantuntijoilla oli hyvin erilaiset näkökulmat teeman ympärillä, mikä rikastutti keskusteluita kovasti…saimme hyvän ”checklistan” mitkä asiat tulee ottaa huomioon kotiuttamisessa… arvokasta tietämystä isojen yritysten toimintamallia ulkoistamispäätöksessä sekä oppilaitosten haasteissa ulkomaalaisten osaajien rekrytoinneissa… ongelmia, joihin asiantuntija työnantajansa kanssa oli törmännyt prosessissa… hyviä esimerkkejä, joilla voimme rakentaa luottamusta tuoreena aloittavana yrityksenä. ”

Testimarkkinointi auttaa tunnistamaan oikean asiakassegmentin

Potentiaalisia asiakkaita haastattelemalla Johannes ja Atte lisäsivät asiakasymmärrystään. Tämän ansiosta he olivat valmiit ottamaan markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä seuraavan askeleen. B2B-palvelun kehittäjinä miehet päättivät hyödyntää LinkedIn -alustan premium-ominaisuuksiin kuuluvaa Sales Navigator ominaisuutta, joka on Johanneksen mukaan:

… tapa hakea liidilista HR-henkilöistä ja lähestyimme sen jälkeen 55 HR-ammattilaista viestillä. Yksi viesteistä vei tarjouspyyntöön saakka.

Kertynyttä liidilistaa Johannes ja Atte hyödynsivät suorissa yhteydenotoissa:

…soitimme myyntipuheluita 30 HR-ammattilaiselle. Käytimme soittolistana lähtökohtaisesti henkilöitä, joille olimme linkkarissa viestejä jo laittaneet. … itse puheluissa huomasi, että niiden tarkoitukseksi muodostui pidemminkin tietoisuuden lisääminen kuin kauppojen lukkoon lyöminen. 30 kontaktoinnista 14 voi arviomme mukaan johtaa kauppaan pitemmällä aikavälillä.”

Fiksusti käytettynä sosiaalisen median kanavat ovat toimivia työkaluja niin verkostoitumiseen, myyntiin kuin markkinointiinkin.

Ensimmäiset asiakkuudet ovat tärkeitä oppimiskokemuksia

Draft-ohjelman ensimmäisen vaiheen jälkeen Atte ja Johannes ovat jatkaneet liiketoimintansa vaiheittaista kehittämistä. Ensimmäiset sopimukset onkin jo solmittu ja Draft-ohjelman jatkovaiheeseen valittu tiimi keskittyykin nyt palvelukonseptin hiomiseen ensimmäisten pilottiasiakkaiden kanssa.

Käy kurkkaamassa Ukonharju Oy:n nettisivut osoitteessa: https://ukon.fi/

Tutustu Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!