Karelian Paju Oy – aikuisopiskelijasta startup-yrittäjäksi

Karelian Paju Oy on joensuulainen 2022 perustettu biohiilen valmistamiseen ja optimoitujen biohiilituotteiden tuotantoon tähtäävä startup-yritys.
Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

4.4.2023

Teksti: Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Iida Tiili

Halu kehittyä ja alan tulevaisuuden näkymät ohjasivat opiskelemaan metsätalousinsinööriksi

Metsätalousinsinööri on perinteikäs tulevaisuutta luova ala, jonka ytimessä on metsien kestävä käyttö ja biotalouden monet muodot.

Erkki ja Niko päätyivät opiskelemaan metsätalousalaan kumpikin omista syistään. Erkki korostaa luonto- ja ihmisulottuvuuksia, kun taas Niko mainitsee alan eteenpäin katsovat perinteet. Yhteistä kummallekin oli tunne edellisen uran paikallaan junnaamisesta sekä heikot mahdollisuudet kehittyä ja edetä.

Liiketoimintasuunnitelmaharjoituksen aikana saatu kipinä ja opettajan kannustus oli Karelian Pajun alku

Karelian Pajun alku oli opintojen ensimmäisen vuoden Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys -kurssilla. Kurssin harjoitustehtävää varten Erkki ja Niko ottivat aiheekseen lyhytkiertobiomassan tuotannon ja nimenomaisesti energiapajun viljelyn.  Miesten laatima liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat saivatkin kehut ammattikorkeakoulun lehtori Pertti Laitiselta.

Lehtori Laitisen kannustamana Erkki ja Niko huomasivat, että liikeideasta voisi olla enempäänkin, kuin vain laskuharjoitukseksi. Kun vielä yhteistyö parin välillä tuntui toimivan, ottivat he tavoitteekseen liiketoimintamallin kokonaisvaltainen kehittäminen mm. DNSH -periaatteen näkökulmasta.

”Joensuussa, Euroopan metsäpääkaupungissa, on kokonainen biotalouden infrastruktuuri valmiina yrittäjän näkökulmasta hyödynnettäväksi”

Karelian Paju -tiimi on alusta asti tehnyt yhteistyötä erilaisten ohjelmien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Miesten mukaan Euroopan metsäpääkaupungista löytyy valmis metsäbiotalouden infrastruktuuri, josta alkava yrittäjä voi ponnistaa eteenpäin.

Erityistä kiitosta Erkki ja Niko antavat Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan, metsätieteiden osaston professori Ari Pappiselle ja muille BlackGreen -hankkeen toimijoille Karelialla, Lukella ja Business Joensuulla. BlackGreen -hankkeen myötävaikutuksella Karelian Pajun tekeminen on suuntautunut yhä enemmän biohiilen tuottamiseen.

Tutkimusyhteistyön lisäksi ja verkostoitumismielessä Karelian Paju on osallistunut mm. turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä kehittävään hackathoniin, sekä hakenut liiketaloudellista sparrausta ja rahoitusta mm. Business Joensuusta sekä Draft Program® -yrittäjyysohjelmasta. Start Me Up -liikeideakilpailun opiskelijasarjan voitto sekä Draft-rahoitus, ovat olleet antamassa lisävauhtia myös palkintorahojen muodossa.

Yhteistyössä on voimaa, kun synnytetään uutta yrittäjyyttä

Joensuun seudun metsäbiotalouden keskittymää voidaan kutsua klusteriksi tai ekosysteemiksi. Karelian Paju on hieno esimerkki siitä vaikutuksesta, mikä tällaisella osaamis- ja resurssikeskittymällä voi olla uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Karelian Pajun tarina myös pöllyttää luutuneita käsityksiä uusien yritysten syntymekanismeista. Vielä tämän vuosituhannen alussa on haluttu ajatella, että kaupallistamisen nuoli osoittaa tutkimuslaitoksista markkinoille. Toisin sanoen on uskottu, että uudet innovaatiot syntyvät tutkimusryhmien käsissä, josta ne kaupallistetaan markkinoille. 

Karelian Paju osoittaa selkeästi, kuinka kaupallistettavat innovaatiot syntyvät myös lähellä markkinaa. Tässä mallissa tutkimusorganisaatioiden rooli ei olekaan olla ideoiden alkulähde, vaan jo syntyneiden ideoiden jatkosparraaja ja edelleen kehittäjä. Läheltä markkinaa tuleva idea voi muuttua myös tärkeäksi tulevien tutkimuspanostusten suuntaajaksi.

Mitä Karelian Paju tekee seuraavaksi?

Karelian Pajun tähtää biohiilen tuotantolaitteiston valmistamiseen ja sen myötä optimoitujen biohiilituotteiden kehittämiseen. Tällä hetkellä työtä tehdään rahoituksen keräämisessä seuraavan vaiheen aloittamiseksi.

Paitsi laajat yhteistyöverkostot, uskottavuutta tiimin tekemiseen tuo mm. viime talven aikana rakennettu ja koekäytetty biohiilen tuotannon laitteisto. Näihin kahteen asiaan tiivistyykin tiimin neuvo muille yrittäjyyspolulle lähtijöille:

” Rohkeasti vaan kokeilemaan, jos on toimiva idea. Varsinkin aluksi on tärkeätä verkostoitua reippaasti!”

Käy kurkkaamassa Karelian Paju Oy:n nettisivut osoitteessa: https://www.karelianpaju.fi/

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!