Kansainvälisten opiskelijoiden yritysideat enemmistössä syksyn 2023 Draft-haussa Joensuussa

Syksyn 2023 haussa korostui hakijoiden kansainvälisyys ja digitaalisuutta hyödyntävät liikeideat. Kaiken kaikkiaan 19 tiimiä haki rahoitusta ja pääsyä Draftin ensimmäiseen vaiheen tai jatkovaiheeseen.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

10.10.2023

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Yhteensä 19 hakijatiimiä

Joensuun syksyn 2023 Draft-ohjelman hakupäivät järjestettiin 3. ja 4. lokakuuta. Ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen pääsyä tavoitteli 15 tiimiä, joista 11 kutsuttiin pitchaamaan yritysideansa valitsijaraadille.

Jatkovaiheen rahoitusta tavoitteli 4 tiimiä, joista kaksi oli läpäissyt ensimmäisen vaiheen keväällä 2023 ja kaksi kesällä ja alkusyksystä 2023.

Draft-ohjelman rahoituksesta vastaavat Karelia-AMK, Riveria, Itä-Suomen yliopisto sekä Otsakorven säätiö.

Ensimmäisen vaiheen pitchaajista oli kv-tiimejä yli puolet

Ensimmäistä kertaa Draft-ohjelman historiassa Joensuun haussa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden osuus ensimmäisen vaiheen pitchaajista oli yli puolet. 11 Pitchaajasta 6 piti esityksenä englannin kielellä. Kansainvälistyvä maakunta ja Joensuun seutu näkyvät näin myös Draft-hakijoiden joukossa.

Itä-Suomen yliopistolla jo entuudestaan olevien lukuisten englanninkielisten ohjelmien rinnalla esimerkiksi Karelia-AMK:n kolme englanninkielistä bachelor-tason tutkintoa sekä uudet INVEST-allianssin mukanaan tuomat vuoden mittaiset erikoistumisopinnot selittävät kansainvälisten yrittäjähenkisten opiskelijoiden kasvavaa määrää.

Tärkeä digitaalisuus on alkavien yrittäjien hallussa

Jatkovaiheeseen pyrkijöiden liikeideoille yhteistä oli digitaalisuuden hyödyntäminen eri tavoin. Suomen ja Euroopan itäisimpänä maakuntana, digitaalisuuden merkitystä ei voi kyllin korostaa. On hienoa nähdä, että uudet alkavat yrittäjät osaavat valjastaa sen liikeideoidensa moottoriksi.

Ensimmäiseen vaiheeseen valitut tiimit

Ensimmäisen vaiheen valitsijaraadin muodostivat Karelian, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston omat yrittäjyysasiantuntijat. Joka vuosi raatia täydentävät uudet jäsenet ovat osoitus oppilaitosten pitkäaikaisesta ja kasvavasta sitoutumisesta yrittäjyyden edistämiseen. Raati valitsi 11 pitchaajan joukosta seitsemän tiimiä, jotka kutsuttiin mukaan Draftin ensimmäiseen vaiheeseen. Valitut liikeideat ja tiimien vetäjät olivat:

  • Vaatemallisto, tiimin vetäjä Saraliina Soramies
  • Koulutuspalvelu, tiimin vetäjä Niko Kyllönen
  • Verkkokauppa-alusta, tiimin vetäjä Janne Ratilainen
  • Älykäs myyntityökalu, tiimin vetäjä Max von Hellens
  • Logistiikka-alusta, tiimin vetäjä Evgenii Mikhailov
  • Työn markkinointialusta, tiimin vetäjä Denis Dobrynin
  • Ravintola, tiimin vetäjä Anil Chandel

Jatkovaiheeseen valitut tiimit: Kaarto ja Pikkujuttuja3D

Jatkovaiheen valitsijaraatiin kuului asiantuntijoita mm. Business Joensuusta, Joensuun Seudun Leader ry.:stä, TE-toimistosta sekä Taito Pohjois-Karjalasta. Raadin monipuolisuus on tärkeää, sillä päteehän yrittäjyydessäkin vanha viisaus: ”Koko kylä kasvattaa”.

Raati valitsi 4 pitchaajan joukosta kaksi tiimiä, joille myönnettiin paikka Draftin jatkovaiheessa ja 3000 euron rahoitus. Valitut tiimit olivat:

Lopuksi

Uusimman Draft-haun näkökulmasta Joensuun seutu ja oppilaitosten yrittäjyyshenki näyttäytyy kansainvälisenä ja rohkeasti uusia teknologioita käyttöönottavana!

Jos innostuit itse hakemaan Draft-ohjelmaan, lue tarkemmin hakemisesta täältä.