Draft Pohjois-Savo: CorFlux

Aortan laajentuma (aneurysma) on pääsääntöisesti oireeton tila, joka voi johtaa aortan repeämään. Aortan repeämä on kriittinen tila, joka tarvitsee kiireellistä leikkaushoitoa. Aortan repeämä on 20 yleisimmän kuolinsyyn joukossa. Kuvantamistutkimusten yleistyessä ja väestön ikääntyessä sattumalta löydettyjen aortan laajentumien määrä on kasvussa. Potilaat, joilla on aortan laajentuma, asetetaan vuosittaiseen tai puolivuosittaiseen kuvantamisseurantaan. Mikäli aortan halkaisija saavuttaa tietyn pituuden, potilas leikataan ennaltaehkäisevästi.

Suurimmalla osalla potilaista laajentuma pysyy muuttumattomana tai ei muutu merkittävästi seurantajakson aikana. Kuitenkin nämä potilaat ovat kuvantamisseurannassa loppuelämänsä ajan. Lisäksi osalla seurannassa olevista potilaista aortta repeää ennen ennaltaehkäisevää leikkausta. Aortan laajentumien hoito ja seuranta muodostavat merkittävän kustannuserän terveydenhuoltojärjestelmille ja kansantalouksille.

Aortan repeämiin ei ole olemassa tehokasta riskinarviointityökalua. Repeämisriskin arvioinnissa ei tällä hetkellä huomioida esimerkiksi potilaan aortan yksilöllisiä rakenteellisia ja virtausominaisuuksia.

CorFlux on Business Finlandin ja Itä-Suomen Yliopiston rahoittama Research to Business (tutkimuksesta liiketoimintaa) -projekti, jonka aikana kehitetään Corflux-ohjelmiston teknologista ja kaupallista valmiutta. CorFlux-ohjelmiston tarkoitus on olla kliinisen lääketieteen työkalu, joka antaa arvion aortan repeämäriskistä. Tulosta voitaisiin hyödyntää kliinisen työn hoitopäätöksen tukena aortan laajentuman hoidon ja seurantatarpeen tarvetta arvioitaessa. CorFlux-ohjelmisto arvioisi potilaat matalan, keskimääräisen tai korkean riskin potilaiksi. Matalan riskin potilaita ei tarvitsisi jatkokuvata, keskimääräisen riskin potilaat voitaisiin laittaa esimerkiksi viiden vuoden välisiin kuvantamisseurantoihin ja korkean riskin potilaat voitaisiin lähettää ennaltaehkäisevään aorttaleikkaukseen.

Osallistuimme Draft hakuun syksyllä 2023. Tavoitteenamme oli saada hyvää sparrausta liiketoiminnan kehittämisen saralle ja sitä saimme. Tapaamisia oli yhteensä kolme. Draftin keskustelut saivat liiketoiminnan kehittämiselle aina uusia näkökulmia ja tiesimme olevamme oikealla polulla.

Tällä hetkellä keskitymme immateriaalioikeuksien suojaamiseen, prototyypin viimeistelyyn ja kaupallistamisen suunnitteluun. Näiden lisäksi teemme kovasti töitä myös mm. regulaation ja validaation suhteen, koska kaikkia niitä tarvitaan lääkinnällisen ohjelmiston kehittämisessä kohti kaupallista tuotetta.

Tavoitteemme on korkealla ja olemme luoneet niiden saavuttamiseksi selkeät askelmerkit, joihin tähtäämme. Vaikka matka kohti kaupallista lääkinnällistä ohjelmaa voi olla pitkä, pyrimme silti nauttimaan matkasta ja tehdä toimintaa arvojemme mukaisesti.

Löydät meidät osoitteesta:

www.uef.fi/corflux

Lisätietoa:

tero.puustinen(at)uef.fi