Draft-ohjelman vuosikertomus 2023

Vuonna 2023 Draft-ohjelmaan haki ennätysmäärä omaa liikeideaansa kehittäviä tiimejä. Draft-yritykset niittivät myös mainetta erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa kilpailuissa.

24.1.2024

Heikki Immonen, Marja-Liisa Ruotsalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Matti Laitinen, Harri Holopainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hakijamäärät ja ohjelmaan valitut tiimit

Draft Program® -ohjelmaan haki vuonna 2023 järjestetyssä kolmessa haussa yhteensä 121 tiimiä. Ensimmäisen vaiheen hakijoita oli 97 tiimiä, jatkovaiheen hakijoita 24. Ohjelmaan valittiin mukaan ensimmäiseen vaiheeseen tai jatkovaiheeseen yhteensä 73, mikä on 60,3 % hakijoista.

Normaalien hakujen lisäksi Joensuussa järjestettiin alkuvuodesta Fotoniikan alan erikoishaku, josta mukaan valittiin 3 fotoniikan alaa sivuavalla liikeidealla varustettua tiimiä. Pohjois-Savossa uutena avauksena oli, että Kuopion kaupunki rahoittaa itäsuomalaista Draft-yrittäjyysohjelmaa. Kuopiolaiset siis pääsevät hakemaan valmennukseen, joka huipentuu liikeidean esittelyyn tuomaristolle eli pitchaukseen. Draft-yrittäjyysohjelma aloitettiin Kuopiossa vuonna 2018 Business Center Pohjois-Savon palveluna. Tähän asti siihen on voinut hakea viiden itäsuomalaisen oppilaitoksen opiskelijat, henkilöstö ja alumnit eli näistä kouluista valmistuneet.

Poimintoja hakijatilastoista

Hakijatilastoista voidaan nostaa esiin joitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Joensuun hakijat olivat melko tasaisesti linkittyneet joko Kareliaan, Riverian tai UEFiin, kun taas Kuopiossa hakijat olivat linkittyneet eniten Savoniaan ja UEFiin. Kuopiossa on kiinnitetty huomiota siihen, että saadaan hakijoita mukaan myös Savon ammattiopistolta.

Nordic Reach Oy aloitti liiketoiminnan vuonna 2023 – www.workify.fi (kuva: Karoliina Gavrilov)

Oppilaitosten alumnit ovat uusi, koko ajan vahvistuva hakijatyyppi. Esimerkiksi Joensuussa 35 % hakijatiimeistä oli jäsenenä Karelian, Riverian tai UEFin alumni. Tyypillinen Draft-ohjelman mukaan hakeva alumni haluaa kehittää omaa liikeideaansa oman palkkatyön ohessa. Alumnien mukaan tulon myötä hakijoiden keski-ikä on noussut ja liikeideoissa näkyy hakijoiden kokemus.

Uuden liiketoiminnan aloittaneet yritykset

Vuoden 2023 aikana uuden liiketoiminnan aloitti yhteensä 15 sellaista yritystä, jotka olivat vuonna 2023 tai aiempana vuonna osallistuneet Draft-ohjelmaan.

Draft-ohjelman tuella liiketoiminnan aloittivat mm. seuraavat yritykset:

Yritysten saavutuksia

Hevostalliyrittäjille tarkoitettu Kaartoon-sovellus , Crafter’s Leather -verkkokauppa ja  ilmanlaatua parantavat ECO Boards -seinäpaneelit voittivat Start Me Up -liikeideakilpailun opiskelijasarjassa 3000 euron palkinnot parhaina Karelia-, Riveria- ja UEF-lähtöisinä liikeideoina.

Vuonna 2019 Draft-ohjelmaan osallistunut Marginum Oy:lle myönnettiin 1,7 miljoonan euron rahoitus syövän hoitoon liittyvän kuvantamistekniikan kaupallistamiseen. https://hoivajaterveys.fi/marginum-sai-17-miljoonan-euron-rahoituksen-tavoitteena-parantaa-syopakirurgiaa/

Vuonna 2022 Draft-ohjelmaan osallistunut kestävän rakentamisen alusta Materialisting Oy sai 300 000 euron rahoituksen Startup Fund Joensuusta ja North Karelia Growth Fundista: https://businessjoensuu.fi/ajankohtaista/materialisting-alusta-sai-300-000-euron-kasvurahoituksen-ja-laajenee-euroopan-kestavan-rakentamisen-markkinoille

Materialisting Oy pääsi myös Sitran ”Datatalouden kiinnostavimmat” -listalle: https://www.sitra.fi/caset/materialisting-auttaa-rakentajaa-tekemaan-kestavampia-materiaal/

Erinomaisina esimerkkeinä alustataloudesta oman palvelunsa vuonna 2023 julkaisivat vertaisvuokraamo Circutus.fi sekä työpalveluita välittävä Workify.fi.