Pohjois-Savon Draftissa tammikuussa ennätysmäärä hakijoita – Ohjelmassa edistettiin monipuolisesti eritaustaisia liikeideoita

Draft–liikeideaohjelmassa rahoitettiin tammikuun kierroksella viittä tiimiä. Hakijoita oli kokonaisuudessaan 34 tiimiä.

Edistämme Draft-ohjelmalla uusien liikeideoiden etenemistä sekä tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista. Käytännössä ohjelman valmennuksissa ja palautteen kautta autamme kehittämään tiimin liikeideaa niin, että sillä on parempia edellytyksiä käytännön liiketoiminnaksi. Tiimi voi tulla mukaan ohjelmaan esimerkiksi tuoteidealla, palveluidealla, uudella liiketoimintamallilla tai perinteisemmälläkin liikeidealla.

Hakuaikana korostamme kuitenkin sitä, että tiimin tavoitteena on tuoda toimialalle esimerkiksi uusia liiketoimintamalleja tai ratkaisuja. Ratkaisu voi sisältää uusia tuoteominaisuuksia tai erilaisia tapoja käyttää perinteisiä palveluita, vaikka digitaalisuutta hyödyntäen. Ohjelman aikana tiimin käyttöön tuodaan myös heille hyödyllisiä verkostoja. Business Center Pohjois-Savo tarjoaa monipuolisesti erilaisia tapahtumia sekä tiimisparrauksia. Tapahtumiin ja palveluihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa bcpohjois-savo.fi.

Seuraava Draft haku on tulossa huhtikuussa ja hakijan kannattaa valmistautua hakuun hyvin esimerkiksi henkilökohtaisen valmennuksen avulla yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Kaikki tammikuun kierrokselle valitut 12 tiimiä ensimmäisellä kierroksella ja viisi toiselle kierroksella omasi hyvin erilaisia liikeideoita sekä osaamista. Kierroksella kuitenkin korostuivat esimerkiksi ravitsemus- ja ruokatuotteet sekä osaamispohjaiset- tai tutkimukseen nojaavat ratkaisut.

1000 € alkurahoituksella palkittiin kolme hakijaa

1. Jawahar Deen Ashik– Itä-Suomen Yliopisto.

Liikeideana on tiettyjen tuotteiden vesiviljelytoiminnan perustaminen Pohjois-Savoon käyttämällä uusinta tutkimusta ja tekniikkaa. Kestävästi hankittujen ja paikallisesti tuotettujen erikoisruokien globaali kysyntä kasvaa, eikä Suomi ole tässä suhteessa poikkeus.

2. Eelis Komulainen – Itä-Suomen Yliopisto.

Liikeideana on ratkaisu Suomessa toimivien apteekkien prosessien nopeuttamiseen. Ideana on luoda kustannustehokkaampi, nopeampi ja luotettavampi sovellus aikaisempien tilalle.

3. Johanna Vilola – Savon ammattiopisto.

Liikeideana on luoda alueellisia seikkailuelämyksiä uudenlaisella tavalla, joissa asiakkailla on mahdollisuus olla yhdessä luonnossa sekä heille annetaan mahdollisuuksia ratkaista erilaisia pelillisiä arvoituksia.

3000 € jatkorahoituksella palkittiin kaksi hakijaa

1. Tero Puustinen – Itä-Suomen Yliopisto.

Liikeidean pohjalla on uusi lääketieteellinen innovaatio aortan laajentumisen repeämisen riskin analyysiohjelmasta. Lääkärit voivat käyttää ohjelmaa korkean riskin potilaiden tunnistamiseen nykyistä kliinistä käytäntöä tehokkaammin ja lähettää heidän preventiiviseen aorttaleikkaukseen. Ihmishenkien säästymisen lisäksi ohjelman avulla vähentyy potilaiden seurantakuvauksen tarve, joka johtaa kuvantamisjonojen lyhentymiseen ja siten terveydenhuollon merkittäviin kustannussäästöihin.

2. Hannu Matilainen – Savon ammattiopisto.

Liikeideana on maisema- ja luonnonhoitopalveluiden tuottaminen. Osaamisalueeseen kuuluvat myös retkeilyreittien rakenteet ja niiden ylläpito, rakentaminen, sekä huoltotyöt. Uutuusarvona liikeideassa on perinnerakentamisen arvojen ja ohjeistuksien mukaan tehtävät työt.

Isot onnittelut kaikille kierroksella valituille ja rahoitetuille tiimeille!

Draftin ensimmäisen vaiheen sekä jatkovaiheen valinnat tekivät Business Kuopion, Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon-ammattiopiston ja Itä-Suomen Yliopiston yrittäjyysasiantuntijoista muodostuva monijäseninen ja -alainen tiimi.

Seuraava Draft-kierros on toukokuussa. Hakuohjeet löytyvät ohjelman verkkosivuilta osoitteesta draftprogram.com/kuopion-haku/.

Ole yhteydessä ja kysy lisää:

Business Center Pohjois-Savo tiimi