Digitaalisuus ja etäpalveluiden nousu – toukokuun 2024 Draft-haun tuloksia Joensuusta

Yhteistä lähes kaikille ohjelmaan valitulle 10 tiimille on digitaalisuuden ja etäpalveluiden hyödyntäminen liiketoiminnassaan.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu
24.5.2024

Joensuussa toukokuussa 2024 järjestetyssä haussa 19 hakijaa – 10 rahoitusta

Toukokuun alussa 2024 päättyneessä haussa oli yhteensä 15 ensimmäisen kierroksen hakijaa ja 4 Draftin jatkovaiheen hakijaa. Pohjois-Karjalassa Draft-ohjelmaa rahoittavat William ja Ester Otsakorven säätiön ohella Karelia, Riveria ja UEF. Kaikille hakijatiimeillä on oltava jonkinlainen yhteys aiemman tai nykyisen opiskelun tai työsuhteen kautta vähintään yhteen näistä kolmesta koulutus- ja tutkimusorganisaatiosta.

Yhteistä lähes kaikille ohjelmaan valituille 10 tiimille on vahva keskittyminen digitaalisiin ratkaisuihin ja etäpalveluiden kehittämiseen. Valitut tiimit osoittavat, kuinka monipuolisesti digitalisaatiota voidaan hyödyntää eri toimialoilla. Esimerkiksi verkkopalveluita tarjoavat tiimit, kuten Virpi Kaiston vetämä verkkopalvelu ja Leo Fadin verkkokaupparatkaisu, pyrkivät parantamaan käyttäjäkokemusta ja helpottamaan asiakkaiden arkea digitaalisilla innovaatioilla. Samalla Mia Rannan tiimin online-koulutuspalvelu ja Marjut Helvelahden koulutuspalvelu keskittyvät tarjoamaan laadukasta opetusta ja oppimateriaalia digitaalisiakin kanavia hyödyntäen kautta, mikä korostaa koulutuksen saavutettavuutta ja joustavuutta.

Näiden tiimien liiketoimintaideoissa näkyy myös selkeä suuntaus kohti palveluiden monikanavaisuutta ja saavutettavuutta. Paula Tannisen vetämä palvelu kaupoille ja Elias Havurinteen valmistuspalvelu yhdistävät perinteiset palvelut digitaalisiin ratkaisuihin, tuoden mukanaan tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.


Draft-ohjelmaan valitut tiimit

Tässä haussa ensimmäiselle kierrokselle valitut kahdeksan tiimiä ovat:

  • Uudenlainen tekstiilituote, tiimin vetäjänä Riitta-Kaisa Kuronen
  • Taidepalvelu, tiimin vetäjänä Heli Jääskeläinen
  • Verkkopalvelu, tiimin vetäjänä Virpi Kaisto
  • Koulutuspalvelu, tiimin vetäjänä Marjut Helvelahti
  • Palvelu kaupoille, tiimin vetäjänä Paula Tanninen
  • Verkkokaupparatkaisu, tiimin vetäjänä Leo Fadi
  • Valmistuspalvelu, tiimin vetäjänä Elias Havurinne
  • Online-koulutuspalvelu, tiimin vetäjänä Mia Ranta

Draftin jatkovaiheeseen tulivat valituksi:

  • Tapahtumamyyntipalvelu, tiimin vetäjänä Tero Hyttinen
  • Matkailupalvelu, tiimin vetäjänä Henrietta Macri

Onnea valituille!

Asiakaslähtöisyys digitaalisten palveluiden kaupallistamisessa

Yksi tärkeimmistä opeista digitaalisten palveluiden kaupallistamisessa on asiakaslähtöisyys. On olennaista ymmärtää ja tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotta voidaan kehittää ratkaisuja, jotka aidosti palvelevat heitä ja tuovat lisäarvoa heidän arkeensa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Asiakkaiden palautteen hyödyntäminen ja palveluiden muokkaaminen sen perusteella on keskeistä. Esimerkiksi Virpi Kaiston ja Leo Fadin vetämät verkkopalvelut ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten asiakaslähtöisyys voi parantaa käyttäjäkokemusta ja edistää palveluiden menestystä markkinoilla.

Teknologian hyödyntäminen liiketoimintaprosessien tehostamisessa

Toinen merkittävä neuvo on teknologian hyödyntäminen liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja innovaatioiden luomisessa. Digitaaliset ratkaisut eivät ainoastaan paranna palveluiden saavutettavuutta, vaan ne voivat myös tuoda mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Tämä näkyy esimerkiksi Elias Havurinteen valmistuspalvelussa, joissa perinteiset liiketoimintamallit yhdistyvät digitaalisiin ratkaisuihin. Näin syntyy monikanavaisia ja joustavia palveluita, jotka vastaavat paremmin nykypäivän markkinoiden vaatimuksiin ja asiakkaiden odotuksiin.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!