Pohjois-Savon Draftissa toukokuun kierros oli todella aktiivinen – Ohjelmassa mukana monialaisia liikeideoita ja innovaatioita

Draft–liikeideaohjelmassa rahoitettiin toukokuun kierroksella yhdeksää tiimiä. Hakijoita oli kokonaisuudessaan 29 tiimiä. Draft ohjelmasta on muodostunut yksi merkittävimpiä yrityskiihdyttämöjä ja startup -ympäristön rakentajista Pohjois-Savossa sekä Itä-Suomessa.

Kaikki toukokuun kierroksella liikeideaansa esitelleet 12 tiimiä ensimmäisellä kierroksella ja kaksi toisella kierroksella omasivat hyvin erilaisia liikeideoita sekä osaamista. Kierroksella kuitenkin korostuivat esimerkiksi digitalisaatio-, oman osaamisen kaupallistaminen sekä yleisesti ravitsemus sekä liiketoiminnan kehittämisen ratkaisut korkean teknologian avulla.

Edistämme Draft-ohjelmassa maakunnallisesti uusien liikeideoiden etenemistä, erityisesti tiimien kyvykkyyksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen ja autamme keskeisten verkostojen löytämisessä. Yksilötapaamisissa, ohjelman valmennuksissa ja palautteen kautta autamme kehittämään tiimin liikeideaa niin, että sillä on parempia edellytyksiä käytännön liiketoiminnaksi. Tiimi voi tulla mukaan ohjelmaan esimerkiksi tuoteidealla, palveluidealla, uudella liiketoimintamallilla tai perinteisemmälläkin liikeidealla. Ohjelma on osa Business Center Pohjois-Savon palveluverkoston toimintaa ja tukee usean liikeidean etenemistä varhaisesta vaiheesta kohti kasvua.

Hakuaikana korostamme sitä, että tiimin tavoitteena on tuoda toimialalle esimerkiksi uusia ratkaisuja tai lähestymistapoja. Ratkaisu voi sisältää uusia tuoteominaisuuksia tai erilaisia tapoja käyttää perinteisiä palveluita, vaikka digitaalisuutta hyödyntäen. Ohjelman aikana tiimin käyttöön tuodaan myös heille hyödyllisiä verkostoja. Business Center Pohjois-Savo tarjoaa monipuolisesti erilaisia tapahtumia sekä tiimisparrauksia, jossa voidaan etsiä liikeideoille myös muita rahoitusmahdollisuuksia. Palveluihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.bcpohjois-savo.fi.

Seuraava Draft haku on tulossa syyskuussa. Hakijan kannattaa valmistautua hakuun hyvin, esimerkiksi henkilökohtaisen valmennuksen avulla yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

1000 € alkurahoituksella palkittiin seitsemän hakijaa

1. Markku Mustonen – Savon ammattiopisto

Liikeideana on kehittää asiakaslähtöistä palvelua maisemanhoidollisiin tehtäviin maakunnallisesti.

2. Topi Vesamäki & Lauri Miettinen – Kuopion kaupunki

Liikeideana on rakentaa kommunikaatiomenetelmä, joka yhdistää mobiilisovelluksen ja NFC tagit. Asiakkaat voivat ostaa NFC tageja, jotka skannattuaan toiset ihmiset voivat ottaa yhteyttä tagin omistajaan mobiilisovelluksella.

3. Kelvin Aliche – Savonia-ammattikorkeakoulu

MyNursie’s business concept is a mobile application, which provides a comprehensive approach to monitoring and treating several common diseases. The application guides and engages users in generating health data over the long term and automatically responds to changes in health status. The collected real-world health data can be utilized, among other things, to verify and present the eligibility criteria for special medication reimbursement and help pharma companies collect real-world data during clinical trials.

4. Teija Tilli – Savonia-ammattikorkeakoulu

Tiijot Oy:n liikeideana on markkinoida ja jatkokehittää konepajojen käyttöön tarkoitettua pilvipohjaista sovellusta, jonka avulla tehostetaan tuotantoa hyödyntämällä tuotannon prosesseissa tarvittavaa käytännönläheistä tietoa. Sovellus on myös tuotannon työntekijöiden muistin tuki ja käytännön työn tietopankki. https://www.tiijot.fi/

5. Sanna Huovinen & Jarkko Huovinen – Itä-Suomen yliopisto

Oliko Naturalsin liikeideana on kehittää suoliston hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää synbioottista tuotetta suomalaisille ja kansainvälisille markkinoille.

6. Anne-Mari Pitkänen – Itä Suomen Yliopisto

Liikeideana on luoda organisaatioille tarkoitettu erikoisalojen sanaston sekä yleiskielitaidon kehittämisen sovellus, joka mahdollistaa oppijalle henkilökohtaisesti räätälöidyn oppimispolun, osaamisen diagnostiikkaa sekä tekoälyä hyödyntämällä.

7. Päivi Lassila – Kuopion Kaupunki

Liikeideana on kehittää sovellus, joka toimii apuna oman henkilökohtaisen ruokalistan suunnitteluun. Sovelluksesta löytyy valmiita asiantuntijoiden suunnittelemia tai itse lisättyjä ruokalistoja ja -reseptejä.

3000 € jatkorahoituksella palkittiin kaksi hakijaa

1. Jawahar Ashik Deen – Itä-Suomen yliopisto

Liikeideana on erikoistuotteiden vesiviljelytoiminnan perustaminen Pohjois-Savoon hyödyntämällä uusinta tutkimusta ja tekniikkaa. Kestävästi hankittujen ja paikallisesti tuotettujen ruokien globaali kysyntä kasvaa, eikä Suomi ole tässä suhteessa poikkeus.

2. Emilia Honkanen & Emmi Tolonen – Itä-Suomen yliopisto

Liikeideana on markkinoida ja luoda materiaalipankkia, joka tuo laadukkaat materiaalit taitoharjoittelun keskiöön esimerkiksi lapsille ja heidän kanssaan työskenteleville. Tuotteita voi hyödyntää käyttövalmiina tulosteina tai digitaalisisesti älylaitteella. Harjoitteet ovat alustalla saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Isot onnittelut kaikille kierroksella valituille ja rahoitetuille tiimeille!

Draftin ensimmäisen vaiheen sekä jatkovaiheen valinnat tekivät Business Kuopion, Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon-ammattiopiston ja Itä-Suomen Yliopiston yrittäjyysasiantuntijoista muodostuva monijäseninen ja -alainen tiimi.

Seuraava Draft-kierros on syyskuussa. Hakuohjeet löytyvät ohjelman verkkosivuilta osoitteesta draftprogram.com/kuopion-haku/.

Ole yhteydessä ja kysy lisää:

Matti Laitinen

+358 44 785 6333

matti.laitinen@savonia.fi, LinkedIn

Harri Holopainen

+358 44 785 6442

harri.holopainen@savonia.fi

Business Center Pohjois-Savo tiimi