Paula yhdistää visuaalisen osaamisen ja myymälätyöskentelykokemuksen myymälämuotoilun palvelussa

Myymälämuotoilu on uudenlainen palvelu kivijalkaliikkeille. Paula Tanninen kehittää palveluakonseptiaan Draft-ohjelmassa.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Paula Tanninen, Visualisti Paula

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu
17.6.2024

Myymälämuotoilu on uudenlainen palvelu kivijalkaliikkeille

Paula kehittää myymälämuotoilun palvelua, joka vastaa kaupan alan tulevaisuuden haasteisiin. Hän suorittaa samalla yrittäjyyden ammattitutkintoa Riverialla ja omaa pitkän kokemuksen myymälätyöstä.

Lahjakkaan visualistin ajatuksiin ja töihin voi tutustua Paulan blogissa: Visualisti Paula (https://www.visualistipaula.com/).

Kuvassa vasemmalla myymälämuotoilupalveluaan kehittävä Paula Tanninen pilottiasiakkaansa kanssa.

Myymälämuotoilu vastaa kaupan haasteisiin

Kulutuskäyttäytyminen on muuttunut arvopohjaiseksi, ja asiakkaat harkitsevat ostopäätöksiään tarkkaan. Paulan mukaan vastuullisuusajattelu on nousussa ja ympäristötietoisuus kuluttamisessa kasvaa. Kaupan alan täytyy vastata näihin kuluttamisen trendeihin ja myymälämuotoilu tarjoaa tähän ratkaisun arvopohjaisella visuaalisella markkinoinnilla. Tavoitteena on luoda elämyksellinen asiakaskokemus, joka sitouttaa asiakkaan ja parantaa myyntiä.

Paula korostaa, että ”myymälämuotoilu vastaa tähän muutokseen arvopohjaisen visuaalisen markkinoinnin palvelulla, jossa etsitään yhteistä arvopohjaa yrityksen ja asiakkaan välillä ja tuodaan sitä näkyväksi myymälässä ja yrityksen viestinnässä”.

Palvelukonseptin testausta Kuitukeijun myymälässä

Paula testaa uutta myymälämuotoilun palveluaan yhteistyössä Kuitukeijun kanssa Joensuun Taitokorttelissa. Tällainen pilottiasiakkaiden kanssa palvelun kehittäminen on tärkeää alkavalle yrittäjälle.

Kuitukeijun kanssa tavoitteena on yhtenäisen brändi-ilmeen luominen myymälään ja viestinnän kanaviin. Alkuhaastatteluissa kartoitettiin Kuitukeijun tarpeet, tavoitteet ja brändin arvomaailma.

Yhtenäinen visuaalinen ilme ja viestinnän linja vahvistaa brändiviestiä ja tunnistettavuutta eri viestinnän kanavissa, kun asiakas kohtaa yrityksen esimerkiksi somessa, verkkokaupassa ja myymälässä”, Paula kertoo.

Tältä näyttää Kuitukeijun myymälässä myymälämuotoiluprosessin alkuvaiheessa (Kuva: Paula Tanninen).

Palveluiden kehittämisen merkitys yritystoiminnan alkuvaiheessa

Palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alkuvaiheessa on keskeistä liikeidean epävarmuuksien selvittämiseksi ja olettamusten testaamiseksi. Yleisesti ottaen tämä vaihe auttaa yritystä tunnistamaan asiakkaiden todelliset tarpeet ja toiveet ja auttaa kehittää palveluita asiakkaiden kysyntää vastaavasti.

Palvelun pilotointi ja asiakkaiden palautteen kerääminen ovat siis tärkeitä työkaluja, joiden avulla voidaan varmistaa, että palvelu vastaa kysyntää ja liiketoimintamalli on kestävällä pohjalla.

Syvällinen ymmärrys asiakkaasta ja myymäläanalyysi

Paulan pilottiprojekti on alkuvaiheessa, ja seuraavaksi syvennytään Kuitukeijun asiakkaiden arvomaailmaan empatiakartan avulla. Tavoitteena on ymmärtää asiakasta syvällisesti ja tarkastella hänen tarpeitaan, toiveitaan ja haasteitaan.

Seuraava vaihe on myymäläanalyysi, jossa selvitetään asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä myymäläympäristössä, minkä jälkeen siirrytään visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

Tiesitkö, että Otsakorven säätiö on Draft-ohjelman pitkäaikainen kumppani? Paulan kehitystyön tukeminen Draft-ohjelmassa mahdollistuu myös Otsakorven säätiön ansiosta. Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!