Käsityöntekijäksi opiskelevan Riitta-Kaisa Kurosen innovaatio on monikäyttövaate luonnossa liikkujille

Tiimin rakentaminen ja oikeat materiaalivalinnat ovat tärkeitä askeleita vaatteen matkalla prototyypistä kaupalliseksi tuotteeksi. Riitta-Kaisan matkaa on ollut tukemassa Draft-ohjelma.

Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!

Riitta-Kaisa Kuronen

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu
1.7.2024

Liikeidea syntyi käsityöntekijän opintojen aikana Riverialla

Riitta-Kaisa Kuronen kehittää monikäyttöistä vaatetta aktiiviseen luonnossa liikkumiseen. Hän on itse alan vaihtaja, jolla on kokemusta mm. perheyrityksessä työskentelystä. Vapaa-ajallaan hän esimerkiksi kunnostaa vanhoja veneitä.

Riitta-Kaisa on idearikas muotoilija, joka osaa rakentaa ideoistaan käytännöllisiä prototyyppejä. Tämä on tärkeä ominaisuus kaikille luovaa työtä tekeville. Ilman toimeenpanokykyä ideat jäävät idea-asteella.

Riitta-Kaisa Kuronen suunnittelee monikäyttöistä vaatetta luonnossa liikkujille (Kuvassa Riitta-Kaisa kurkistaa ulos rakentamansa eräsaunan ikkunasta).

Varsinainen liikeidea sai alkunsa käsityöntekijän ammattitutkinnon opintojen aikana Riverialla, ja tavoitteena on valmistaa helposti käytettävä monikäyttövaate.

”Liikeideana on valmistaa monikäyttöinen vaate aktiiviseen luonnossa liikkumiseen. Idea vaatteesta sai alkunsa suorittaessani käsityöntekijän ammattitutkintoon kuuluvia tuotteen valmistamisen ja tuotannon suunnittelun opintoja”, Riitta-Kaisa kertoo idean alkuvaiheesta.

Riitta-Kaisan tukitiimin on kehittynyt matkan aikana

Aluksi tiimissä oli mukana myös Riitta-Kaisan sisko, valokuvaaja Jenna-Maaria Kuronen, mutta myöhemmin mukaan tuli opettaja Sanna Lappalainen. Sannan ammattitaito ja neuvot erityisesti yrittäjyysasioissa, ovat olleet korvaamattomia. Sisko Jenna-Maaria auttaa vastedeskin tuote- ja markkinointikuvissa.

Riitta-Kaisa kertookin, että ”Sannan olen tuntenut jo viidentoista vuoden ajan ja luotan ehdottomasti hänen ammattitaitoonsa ja neuvoihinsa, sekä tietoonsa yritykseen liittyvissä asioissa.

Tiimin ja tukiverkoston jatkuva kehittyminen on ollut tärkeää yritystoiminnan suunnittelussa. Esimerkkinä tässä Sanna esitteli Riitta-Kaisan Kirsi Svärdille, kokeneelle muotoilijalle, joka antoikin heti tukensa Riitta-Kaisan projektille. 

Yrittäjyyden ja opiskelun yhteensovittamisen haasteet

Riitta-Kaisan tavoitteena on hakea starttirahaa valmistuttuaan. Tämän pitäisi onnistua, kun pitää yritystoimintansa sivutoimisena opintojen aikana. Riitta-Kaisa suunnittelee käyttävänsä harjoitusyritystä kouluaikana, vaikka vanha oma toiminimi on olemassa pöytälaatikossa.

Harjoitusyrityksen perustamisesta on aina sovittava oppilaitoksen edustajien kanssa. Lisäksi kannattaa varmistaa TE-palveluista, että valmistumisen jälkeiseen aikaan haettavan starttirahan ehdot täyttyvät.

Tämä kannattaa sillä yritystoiminnan aloittaminen opiskeluaikana voi edistää opintoja ja valmistumisen jälkeistä päätoimista yrittäjyyttä.

Co-working-tilat ja muotoilijakontaktit verkostojen tukena

Riitta-Kaisa on ollut yhteydessä Patteristo Expressin Heikki Koivurovaan ja Aino Lampioon tapaamisen sopimiseksi. Patteristo Express on Liperissä sijaitseva co-working-tila, joka palvelee myös aloittelevia yrittäjiä ohjauksen ja asiantuntijapalveluiden kautta.

Draft-ohjelman aikana Riitta-Kaisa on myös hankkinut lisäosaamista verkostoja hyödyntäen printtien suunnitteluun tarvittavien ohjelmistojen käyttöön liittyen, ja saa nämä ohjelmistot käyttöönsä Riverialta opiskelujensa ajaksi.

Prototyyppien testaus ja tulevaisuuden suunnitelmat

Patteristo Expressin tapaaminen antoi suuntaa idean kehittämiseen kokeneiden ammattilaisten neuvojen avulla. Materiaalit, hinnoittelu, printit, tuotannon suunnittelu ja valmistaminen vaativat vielä paljon työtä.

Riitta-Kaisa aikoo keskittyä oikeanlaisten materiaalien etsimiseen ja sen jälkeen valmistaa prototyyppejä testikäyttöön erilaisille harrastajille ja luonnossa liikkujille syksyksi ja laatii testihenkilöille kattavan kyselylomakkeen vaatteen toimivuuden selvittämiseksi.

Kesän aikana Riitta-Kaisa myös järjestää kotiinsa toimivat työtilat vaatteen valmistamista varten. Hän suunnittelee myös muita samaan tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita.

Mökkireissulla prototyyppejä on jo kuvattu eri henkilöiden käytössä, mikä on tarjonnut arvokasta palautetta tuotteen kehittämiseen.

Tiesitkö, että Otsakorven säätiö on Draft-ohjelman pitkäaikainen kumppani? Riitta-Kaisan kehitystyön tukeminen Draft-ohjelmassa mahdollistuu myös Otsakorven säätiön ansiosta. Tutustu sinäkin Draft-ohjelman hakuohjeisiin ja hae mukaan Joensuussa tai Kuopiossa!