Hakuehdot ja eettiset periaatteet Draft Program®-yrittäjyysohjelmassa

Haluatko hakea mukaan Draft-ohjelmaan? Haluamme tarjota reilun ja turvallisen ympäristön kaikille osallistujillemme, ja siksi ohjelman hakuprosessissa sovelletaan Suomen lakia sekä tiettyjä alla olevia osallistumisehtoja.

Draft-ohjelma on sitoutunut noudattamaan Suomen ulkoministeriön, EU:n ja YK:n asettamia kulloinkin voimassa olevia pakotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi hyväksyä ohjelmaan tiimejä, joissa on jäseniä, jotka ovat näiden pakotteiden piirissä. Hakuprosessissa saattaa olla tarpeen tarkastaa tiimin jäsenten taustoja.

Draft-ohjelma varaa oikeuden pyytää ohjelmaan hakevalta tiimiltä selvityksen tiimin jäsenten taustoista. Tiimin jäsenten taustojen selvittämiseksi voimme käyttää myös muita tietolähteitä henkilötietosuojalakeja noudattaen. Teemme tämän varmistaaksemme, että Draft-ohjelmaan osallistuvat tiimit noudattavat voimassa olevia lainsäädäntöjä ja eettisiä periaatteita.

Draft-ohjelmassa haluamme tukea yrittäjyyttä, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja eettisiä periaatteita. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden hylätä hakemukset, joiden liikeidea on eettisesti ongelmallinen. Draft-ohjelman eettisten periaatteiden mukaisesti pidämme ’eettisesti ongelmallisena’ sellaista liikeideaa, joka rikkoo yleisesti hyväksyttyjä eettisiä normeja tai periaatteita. Tämä voi sisältää, mutta ei rajoitu, seuraaviin:

  • Liikeideat, jotka liittyvät laittomaan toimintaan tai hankkeisiin, joissa on rikollisen toiminnan riski.
  • Liikeideat, jotka aiheuttavat merkittävää ympäristövahinkoa tai edistävät ympäristön kannalta kestämätöntä toimintaa.
  • Liikeideat, jotka hyödyntävät kohtuuttomasti haavoittuvia ryhmiä tai joilla on vahingollinen vaikutus yhteisöihin.
  • Liikeideat, jotka tukevat sotilaallista konfliktia tai väkivaltaa, kuten aseteollisuuden projekteja.

Draft-ohjelma on paikka innovatiivisille ja eettisille liikeideoille. Odotamme innolla hakemustasi!