Starttirahahakemus ja liiketoimintasuunnitelma pohjoiskarjalaisittain – osa 2

18.3.2020

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämä kirjoitus on toinen osa kolmiosaisesta kirjoituskokonaisuudesta, joka käsittelee laadukkaan starttirahahakemuksen laadintaa pohjoiskarjalaisesta näkövinkkelistä (osa 1 ja osa 3). Tässä osassa annamme vinkkejä hyvän starttirahahakemuksen ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen kuudella eri osa-alueella pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta. Huomaathan, että antamamme neuvot ovat vain suuntaa antavia, eivätkä edusta Starttiraha-viranomaisen virallista näkemystä.

Yrittäjän osaamisen, yrittäjäkokemuksen ja relevantin koulutuksen kuvaus. Tämä kohta korostuu starttirahaa hakiessa enemmän, kuin muilla rahoittajilla. Ei riitä, että vain kuvailet omaa osaamistasi, vaan sinulla on oltava todisteita osaamisestasi tutkintojen tai aiemman työkokemuksen muodossa. Jos sinulla ei ole aiempaa yrittäjäkokemusta, on se hankittava osallistumalla vaikkapa yrittäjyyskurssille. (Vinkki: Draft-ohjelmaan osallistumisesta voit saada 5 opintopisteen laajuisen yrittäjyyskurssisuorituksen ammattikorkeakoulusta).

Toimiala. Tällä tarkoitetaan sekä virallista toimialaluokituksen mukaista toimialaa, että sitä täydentävää vapaamuotoisempaa kuvausta. Oman virallisen toimialasi voit etsiä tilastokeskuksen sivuilta. TE-palvelut ei myönnä starttirahaa joillekin sellaisille toimialoille, joissa paikallinen kilpailu on kovaa.

Liikeidea. Tässä kuvaat liikeideasi, sekä sen vahvuudet ja heikkoudet. Käytännössä tämä kohta on ikään kuin tiivistelmä lomakkeen muista alla olevista kohdista. Kerro lyhyesti mitä myyt, kenelle, mihin tarpeeseen ja miten tuotanto tapahtuu. Kuvaa vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihisi.

Huom! Hieman yllättäen hakulomakkeen myöhemmissä osissa ei ole varattu erillistä kohtaa asiakastarpeen kuvaukseen, joten sille kannattaa uhrata muutama rivi tässä osiossa. Suosittelemme, että kirjoitat ensin tämän yhteenvedon. Täytä sitten muut lomakkeen osa-alueet ja palaa sen jälkeen vielä hiomaan liikeidea-kohtaa.

Kuva 1. TE-palveluiden starttiraha-asiantuntijan vastaanotto Joensuuussa sijaitsee Tiedepuistolla.

Toiminta. Tässä kohdassa sinun on kerrottava kuinka tuotteesi valmistetaan tai palvelusi tuotetaan, mistä käsin muuta toimintaa, kuten myyntiä, markkinointia ja hallintoa pyöritetään, missä tuotanto tapahtuu sekä millaista työvoimaa tarvitset. Esimerkiksi, jos valmistat tuotteet itse omassa hallissa Reijolassa, kerro se tässä. Vai käytätkö tuupovaaralaista alihankkijaa? Sijaitseeko tuleva kivijalkaliiketila Isossa Myyssä?

Tuotanto. Tässä on hieman päällekkäisyyttä edellisen Toiminta-kohdan kanssa. Erotus edelliseen on, että tässä kerrot tarvitsemistasi laitteista ja välineistä sekä siitä, mistä hankit raaka-aineet (jos valmistat tuotteita itse) tai tuotteet (jos jälleenmyyt niitä eteenpäin). Tarvittavat laitteet ja muut hankinnat vaikuttavat tarvitsemasi rahoituksen määrään. Jos et pysty osoittamaan, että olet saanut rahoituksen järjestymään, et todennäköisesti saa starttirahaa. Tämä on loogista, sillä ilman tarvitsemiasi laitteita tai välineitä päädyt pyörittelemään peukaloitasi.

Asiakkaat ja markkina-alue. Tämä osio sisältää neljä erinomaisen tärkeää kysymystä:

  1. Keitä asiakkaasi ovat?
  2. Kuinka paljon heitä on?
  3. Missä asiakkaasi sijaitsevat?
  4. Mitkä ovat heidän ostotottumuksensa, eli miten he käyttävät rahansa nyt?

Suosittelemme, että pyrit määrittelemään asiakkaasi asiakastarpeen kautta. Jos tuleva suomenkielinen verkkokauppasi erikoistuu Tesla-auton varaosiin, ovat asiakkaitasi suomalaiset Teslan omistajat, jotka haluavat itse laittaa autoaan. Jos taas tarjoat jooga-kursseja Joensuussa, on asiakasryhmän määrittely haastavampaa. Yksi tapa voisi olla joogaa jo kokeilleiden henkilöiden määrä, sekä maltillinen arvio siitä, kuinka monta uutta henkilöä voisit houkutella harrastuksen pariin. Tämän osio linkittyy tiiviisti sekä kannattavuuslaskelmiin (onko alueellasi tarpeeksi asiakkaita, että voit saada tarpeeksi myyntiä), että markkinointisuunnitelmaan. Viimeinen ostotottumuksiin liittyvä kysymys taas liittyy kilpailutilanteeseen. Tuotteellasi on oltava selkeät vahvuudet kilpailijoihin nähden, että asiakkaasi vaihtavat sinun palveluusi.

Markkinointi. Suosittelemme, että käytät tässä osiossa tiivistä myyntisuppilo-logiikkaa. Kerro:            1. Miten asiakkaat tulevat tietoiseksi tuotteistasi (esim. hakukonemainonta tai katuvalomainostaulu Siltakadulla), 2. Miten heidät saadaan tekemään ostopäätös (esim. www-sivut, jossa on laadukkaat tuotekuvaukset, tai myymälä keskustassa, jossa myyjä voi esitellä tuotetta). Kumpaankin kohtaan kannattaa listata useampi uskottava vaihtoehto. Markkinointikustannukset-kysymyksen kohdalla kerro paljonko käytät rahaa ulkoa ostettuihin palveluihin, kuten mainospaikkoihin, www-sivuihin, valokuviin tai suoramyyntipalveluihin. Erittele myös paljonko yrityksen sisäisistä palkkakuluista kohdentuu markkinointiin.

Tämän kolmiosaisen kirjoituksen viimeisessä osassa käydään läpi starttirahan kannalta hyvän liiketoimintasuunnitelman laatimisohjeet.