Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma (LTS) on ketterä, mutta kokonaisvaltainen yritysidean kehittämisen työkalu. Sen avulla luot pohjan laajemmalle liiketoimintasuunnitelmalle. 

1.2.2021

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Satu Niiranen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Rahoittajat vaativat sinulta liiketoimintasuunnitelman.

Meille pohjoiskarjalaisille on lähikulmilla tarjolla useampaa erityyppistä rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen. Starttirahasta olet kuullut varmasti ja tiedät, että pankista voi hakea lainaa. Ei niin hyvin tunnettuja ovat Joensuun ydinosien ulkopuolella tarjolla olevat perustamistuki ja investointituki, jotka kuuluvat maaseudun yritystukiin. (Lue Juuriskan tarinasta, mitä maaseudun yritystukia he hyödynsivät) Näiden lisäsi tarjolla on Finnveran lainaa sekä pari uutta tulokasta: Joensuun Startup Rahasto sekä Otsakorven säätiön pääomalaina. Kaikille näille rahoitusmahdollisuuksille on yhteistä se, että sinun on laadittava yritystoiminnastasi kattava ja rahoituskelpoinen liiketoimintasuunnitelma (LTS).

 

Yllättävä ja helpottava viisaus on, että LTS:ää ei onneksi edes kannata kirjoittaa suoraan lopullisen version laajuisena.

Useimmille meistä monikymmensivuisen liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen herättää vähintään jonkinlaista epävarmuuden tuntemusta. Yllättävä ja helpottava viisaus on, että LTS:ää ei onneksi edes kannata kirjoittaa suoraan lopullisen version laajuisena. Tämän vuosi olemme Draft-ohjelmassa ottaneet käyttöön nk. yhden sivun liiketoimintasuunnitelman. Yhden sivun versio vastaa normaalia täysimittaista liiketoimintasuunnitelmaa, mutta lintuperspektiivistä. Sen avulla hallitset samanaikaisesti liiketoimintasuunnittelun kokonaisuutta, että vältät turhaa kirjoitustyötä, jos ja kun yritysideasi muuttuu kehittämistyön aikana.

Tämän kirjoituksen jälkimmäinen osa käsittelee liiketoimintasuunnitelman laadintaa yleisesti sekä esittelee yleistasolla kehittämämme yhden sivun liiketoimintasuunnitelman. Myöhemmissä kirjoituksissa annamme yksityiskohtaisia vinkkejä yhden sivun liiketoimintasuunnitelman laatimisesta.

 

Liiketoimintasuunnitelman avulla hallitset yritysideasi yksityiskohtia ja kokonaisuutta

Liiketoimintasuunnitelma kuvaa yritysideasi keskeisiä osa-alueita kirjallisesti, ja se kokoaa yhteen eri osa-alueet, jotka ovat edellytyksenä kannattavalle liiketoiminnalle. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä dokumentti aloittavalle yrittäjälle, koska se on konkreettinen kuvaus siitä, miten liiketoiminta on tarkoitus toteuttaa. Kirjallinen LTS on aivojesi jatke; sen avulla hallitse monimutkaisenkin yritysidean kehittämistä. LTS mm. osoittaa rahoittajille, että olet perehtynyt toimialallasi ja toimintaympäristössäsi vaikuttaviin tekijöihin, jotka alkavassa liiketoiminnassa tulee huomioida.

 

Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma lisää työskentelymotivaatiota

Liiketoimintasuunnitelman avulla voit tarkastella rakentavasti ja kriittisesti omaa yritystoimintaasi erilaisista näkökulmista. Se voi myös tuoda näkyväksi sellaisia työstämistä ja kehittämistä vaativia asioita, joita et ole välttämättä itse tullut ajatelleeksi. Liiketoimintasuunnitelma on järjestystä luova työkalu, joka auttaa sinua hahmottamaan niitä tavoitteita ja sitä suuntaa, johon olet liiketoiminnallasi tähtäämässä. Olemme Draft-ohjelmassa havainneet, että kun kirjoitat yritysideastasi vähintään yhden sivun suunnitelman, pompahtaa työskentelymotivaatio pykälää korkeammalle. Tämä selittyy luultavasti oman ajattelun kirkastumisella.

Huolellinen perehtyminen liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueisiin voi tuoda esille, mitä asioita liikeideassa täytyy muuttaa. Omaa liikeideaa on oltava valmis muokkaamaan, koska harvoin liikeidea on täysin toimiva heti alussa. Asiakkaiden käyttäytymistä voi olla hyvin vaikeaa ennustaa ja muutokset markkinassa voivat heijastua liikeideaasi hyvinkin nopealla aikataululla. Draft-ohjelmassa emme ole vuosien saatossa törmänneet yhteenkään yritysideaan, joka ei olisi vaatinut vähintään pientä hienosäätöä.

 

LTS:n eri osa-alueiden tulee kytkeytyä toisiinsa

On erityisen tärkeää, että ymmärrät, että LTS:n eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa, jolloin muutos yhdellä osa-alueella heijastuu väistämättä myös johonkin toiseen. Siksi liiketoimintasuunnitelma elää ja muovautuu yritystoiminnan kehittyessä, ja sitä on hyvä päivittää säännöllisesti. Sen avulla voit suunnata tulevaisuuden lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita sekä seurata, miten ne ovat toteutuneet.

 

Liiketoimintasuunnitelma on edellytys rahoituksen saamiselle

Viime vuosikymmenellä oli suosittua sanoa, että liiketoimintasuunnitelmat ovat turhia. Ajateltiin, että monikymmensivuisen dokumentti joutaa silppuriin heti, kun ensikosketus asiakkaaseen on saatu ja liiketoimintasuunnitelman havaittu perustuvan harhakuviin. Asiaa on onneksi tutkittu laajalti ja tutkimustulosten mukaan liiketoimintasuunnitelman laatiminen parantaa menestymisen mahdollisuuksiasi noin 30 prosenttia. Mikä tärkeintä tutkijat kykenivät osoittamaan, että tämä vaikutus on nimenomaan itse suunnitelman kirjoittamisella, ei sillä, että vain valmiiksi taitavat liiketoimintaosaajat kirjoittavat suunnitelmia.

 

Business Model Canvas ei ole liiketoimintasuunnitelma

2010-luvulla erityisen suosittua business model canvasta (BMC), eli suomeksi liiketoimintamallikanvasta, on tarjottu liiketoimintasuunnitelman korvaavaksi työkaluksi. Käytimme BMC:tä itsekin Draft-ohjelmassa vuosikaudet. BMC:n pahin puute on kuitenkin se, että se ei ole oikeastaan suunnitelmatyökalu. Se ei ota huomioon taloudellisia tavoitteita, laskelmia, yritysideaan liittyviä epävarmuuksia, eikä yritysidean toteuttamiseen liittyviä vaiheita. Liiketoimintamalli on tietenkin yritysidean keskeisin osa, mutta se ei voi korvata kokonaista liiketoimintasuunnitelmaa.

 

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan rahoittajien vakuuttamiseen, kun yritys ei ole vielä toiminnassa

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on ensimmäisiä askeleita polulla, jossa liikeideasi muuttuu oikeaksi yritystoiminnaksi. Rahoitusta haettaessa esimerkiksi Finnveralta tai pankeilta, liiketoimintasuunnitelma täytyy esittää rahoituksen myöntäjille. Alkavalla yritystoiminnalla ei ole vielä tilinpäätöstietoja, joten nimenomaan liiketoimintasuunnitelman ja siihen sisältyvien laskelmien tulee vakuuttaa rahoittajat. Näin ollen lhiiketoimintasuunnitelman tulee olla realistinen kuvaus liikeideastasi ja sen eri osa-alueista. Rahoitustarve on mahdollista laskea luotettavasti vain, jos kuvaus perustuu tarkkaan selvitystyöhön sekä faktoihin, ei optimistisiin tai liian positiivisiin ajatuksiin esimerkiksi asiakkaiden määrästä tai markkinan koosta. Keskustellessasi mahdollisten rahoittajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa, voit antaa tärkeimmät tiedot yritystoiminnastasi liiketoimintasuunnitelman muodossa. Se on eräänlainen käyntikortti, joka esittelee alkavan yritystoimintasi. On oleellista pohtia, minkälaisen vaikutelman haluat sen antavan.

 

Draft-ohjelman yhden sivun liiketoimintasuunnitelma

Salaisuus rahoituskelpoisen, eli ei-turhan liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen on kirjoittamisen vaiheistaminen. Siinä LTS:n kirjoittaminen ei eroa minkään muunkaan suuren ajatustyötä ja suunnittelua vaativan työn tekeminen. Työn vaiheistaminen ei tarkoita sitä, että ensin kirjoitat kaksi sivua asiakastarpeesta ja sitten kolme sivua tuotteesi kuvausta jne. aina suunnitelman viimeiseen osioon asti. Vaiheistaminen tarkoittaa sitä, että ensin työstät koko(!) suunnitelmaa otsikkotasolla useampana muunnelmana. Yksityiskohtia lisäät ja vaihtoehtoja vähennät vasta, kun hankit todisteita suunnitelmasi olettamusten tueksi. Koska aloitat otsikkotasolla, ovat muokkaukset ja suunnanmuutokset tässä vaiheessa nopeita ja tehokkaita.

Olemme Draft-ohjelmassa kehittäneet joidenkin kansainvälisten esikuvien mallin mukaisesti niin kutsutun yhden sivun liiketoimintasuunnitelman (LTS) työkaluksi yritysidean kehittämiseen. Kun vastaat suunnitelman jokaiseen kohtaa yhdellä virkkeellä, hyödyt toisaalta suunnittelun kokonaisvaltaisuudesta, ja toisaalta yritysidean kehittäminen ja suunnitelman muokkaaminen on ketterää. Vähitellen yhden sivun suunnitelma muuttuu apuotsikoiksi varsinaiselle laajalla liiketoimintasuunnitelmadokumentille. Aloitat lintuperspektiivistä ja zoomaat vähitellen yksityiskohtiin.

Yhden sivun LTS:n konreekttinen hyöty, ketteryyden lisäksi, on se, että voit sen avulla nopeasti kertoa tiivistetyssä muodossa yritysideastasi esimerkiksi rahoittajille ja muille potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Tämän seurauksena heiltä saamasi palaute paranee, kun kokonaiskuva on helposti hahmotettavissa. Yhden sivun LTS:n kanssa työskennellessäsi huomaat myös ajan kanssa, että opit vähitellen ajattelemaan yritysideoistasi automaattisesti koko liiketoiminnan tasolla, etkä jää jumiin esimerkiksi tuotteesi yksityiskohtiin.

 

Yhden sivun liiketoimintasuunnnitelma sisältää kuusi osa-aluetta.

Draft-ohjelmassa käyttämämme yhden sivun liiketoimintasuunnitelma on tiivis dokumentti, joka on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Hakiessasi Draft-ohjelmaan, täytät yhden sivun pituisen liiketoimintasuunnitelman, jossa kuvaat yhdellä lauseella jokaista yritysideasi keskeistä osa-aluetta. Se antaa yleistä tietoa liikeideastasi raadille, joka tutustuu suunnitelmaan ennen hakupäivän esityksiä.

 

Suunnitelma perustuu siihen tietoon ja ymmärrykseen mitä sinulla nyt on.

Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma on tämän hetkisen tietämyksesi ja analyysisi tuotos, josta liikeideasi jatkotyöstäminen ja kehittäminen lähtee liikkeelle asiantuntijoiden avulla. Jokainen osa-alue täydentyy myöhemmin uudella tiedolla, ja tarkoituksena on testata, ovatko oletuksesi esimerkiksi asiakkaistasi oikeansuuntaisia. Tarkoituksena on lähteä nopeasti liikkeelle testaamaan näitä oletuksia, ja välttää tekemästä toimenpiteitä vääränlaisten oletusten pohjalta. Koska Draft-ohjelman liiketoimintasuunnitelma on niin tiivis, sitä on helppo muokata ja pitää ajan tasalla liikeideasi kehittyessä testausten ja Draft-ohjelman kotitehtävien kautta. Käytyäsi läpi Draft-ohjelman ohjausprosessin asiantuntijoiden kanssa, sinun on helppo laajentaa yhden sivun liiketoimintasuunnitelma pidemmäksi ja rahoituskelpoiseksi liiketoimintasuunnitelmaksi.

Vaikka yhden lauseen mittaiset kuvaukset eri osa-alueista saattavat tuntua liian yksinkertaisilta, ne muodostavat kuitenkin harkitun kokonaisuuden, jossa jokainen osa-alue kytkeytyy toisiinsa. Jätä yhden sivun liiketoimintasuunnitelman täyttämiselle riittävästi aikaa ennen sen palauttamista.

 

Draft-ohjelman yhden sivun liiketoimintasuunnitelman osa-alueet

Olemme kirjoittaneet avuksesi useamman kirjoituksen, jossa käymme kattavasti läpi sitä miten yhden sivun liiketoimintasuunnitelmaa käytetään. Löydät linkit näihin kirjoituksiin seuraavasta kappaleesta

Oma ja tiimisi osaaminen on liikeidean keskiössä yhdessä asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kanssa. Tiiminne toimialan tuntemus esimerkiksi työn tai harrastuksen kautta täydennettynä toimintaympäristöanalyysilla ja muilla selvityksillä johtaa asiakassegmenttien tuntemukseen ja määrittämiseen sekä heille sopivan tuotteen tai palvelun tarjoamiseen. Kun asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnetaan riittävän hyvin, markkinoinnissa käytettävät menetelmät voidaan suunnitella ja kohdentaa tarkasti eri kanavissa. Talouslaskelmat muodostuvat huomattavasti realistisemmiksi, kun kulurakenteen ja rahoitustarpeen analysointi pohjautuu aiempien osa-alueiden synnyttämään tietoon. Riskit ja epävarmuudet on helpompaa tunnistaa, kun keskeisiin osa-alueisiin on tutustuttu mahdollisimman kattavasti.

 

Onko sinulla kysyttävää tähän kirjoitukseen liittyen?

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tähän kirjoitukseen liittyen, kirjoita kysymyksesi tai kommenttisi omalla nimelläsi ja tittelilläsi kommenttikenttään. Vastaamme kootusti valikoituihin kommentteihin ja kysymyksiin erillisellä kirjoituksella.