Näin täytät yhden sivun liiketoimintasuunnitelman

Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma on yksinkertainen, mutta vaikuttava työkalu kokonaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi. Tämän kirjoitus auttaa sinua laatimaan yhden sivun liiketoimintasuunnuitelman omasta liikeideastasi.

2.2.2021

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Tiimi

Tiimi on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman kolmas osa-alue. Sen alakohtia ovat Osaaminen, Tavoitteet, ja Aikataulu

 

Tiimi – 1. Osaaminen: Millaista liikeideanne kannalta relevanttia osaamista/kokemusta tiimistänne löytyy?

Vertaa osaamistanne ja kokemustanne Asiakastarpeeseen ja Ratkaisuun. Onko teillä näyttöjä tuotteenne tai palvelunne tuottamiseen vaadittavasta ammattitaidosta? Onko asiakastarve teille omakohtaisesti tuttu?

 

Tiimi – 2. Tavoitteet: Millaista taloudellista menestystä tavoittelette tällä liiketoiminnalla?

Vertaa taloudellisia tavoitteitanne markkinan Kokoon. Onko kohdemarkkinanne tarpeeksi suuri taloudellisiin tavoitteisiinne päästäksenne? Suuremman selvyyden siitä, kuinka paljon sinun pitää myydä, kun teet liikeideastasi käänteisen tuloslaskelman.

 

Tiimi – 3. Aikataulu: Millainen aikataulu teillä on?

Vertaa aikataulua liikeideaanne liittyviin Epävarmuuksiin ja Rahoitustarpeeseen. Onko aikataulunne realistinen suhteessa Epävarmuuksiin ja teiltä vielä mahdollisesti puuttuviin resursseihin?

 

Asiakastarve

Asiakastarve on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman toinen osa-alue. Sen alakohtia ovat Tarve, Kilpailu, ja Koko.

 

Asiakastarve – 1. Tarve: Kuka on asiakkaanne ja mikä on hänen ongelmansa/tarpeensa?

Voit esittää tarpeen muodossa: jotakin mitä asiakas haluaa, ja ongelma, joka estää asiakasta saamasta mitä hän haluaa. Oletko osannut määritellä asiakastarpeen irrallaan Tuotteestasi? Vertaa onko tarve sellainen, josta teillä on relevanttia Osaamista? Oletko kokenut asiakastarpeen omakohtaisesti?

 

Asiakastarve – 2. Kilpailu: Mitä kilpailevia vaihtoehtoja asiakkaalla on ongelman ratkaisuun?

Vertaa kilpailua Tarpeeseen. Mitä vaihtoehtoja asiakkaalla on, mukaan lukien tee-se-itse-ratkaisut, ongelman selättämiseen? Jos tiimissänne on sopivaa Osaamista, on teidän helppo nähdä kilpailu asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi, määritä kilpailu toimialueen (Koko) näkökulmasta. Relevantteja kilpailijoita ovat toimialueella olevat kilpailijat.

 

Asiakastarve – 3. Koko: Mikä on toimialueenne ja kuinka paljon siellä on potentiaalisia asiakkaita?

Määrittele potentiaalisten asiakkaiden määrä tunnistamasi Tarpeen mukaan. Jokainen henkilö tai yritys toimialueellanne, jolla on määrittelemänne Tarve, on potentiaalinen asiakas.

 

Ratkaisu

Ratkaisu on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman kolmas osa-alue. Sen alakohtia ovat Tuote, Hyöty, ja Tuotanto.

 

Ratkaisu – 1. Tuote: Millaista tuotetta/palvelua tarjoatte ja mihin hintaan?

Mikä konkreettinen asia tuotteenne tai palvelunne on ja miten tuotteenne (tai palvelunne) ratkaisee asiakkaan Tarpeen? Paljonko asiakas haluaa maksaa tällaisesta palvelusta suhteessa muihin Kilpaileviin ratkaisuihin?

 

Ratkaisu – 2. Hyöty: Mitkä ovat tuotteenne/palvelunne hyödyt suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihinne?

Miltä asiakkaanne elämä näyttää, jos hän ottaa käyttöön tuotteenne tai palvelunne verrattuna siihen, jos hän valitsee toimialueella (Koko) saatavilla olevat Kilpailevat vaihtoehdot? Säästääkö hän aikaa, vaivaa, rahaa? Onko lopputulos parempi verrattuna Kilpailijoihin?

 

Ratkaisu – 3. Tuotanto: Miten järjestätte tuotteenne/palvelunne tuotannon?

Vertaa tuotantosuunnitelmaa Ratkaisuun. Mahdollistaako tuotantosuunnitelmasi suunnittelemasi kaltaisen ja laatuisen Tuotteen tuottamisen tarpeeksi suuressa mittakaavassa (Koko). Vertaa tuotantosuunnitelmaa myös Muuttuviin ja Kiinteisiin kustannuksiin sekä Rahoitustarpeeseen.

 

Markkinointi

MArkkinointi on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman neljäs osa-alue. Sen alakohtia ovat Huomio, Ostaminen, ja Jakelu.

 

Markkinointi – 1. Huomio: Miten saatte asiakkaanne tietoiseksi tarjonnastanne?

Vertaa valitsemaanne huomionsaamismenetelmää asiakkaan Tarpeeseen ja Kilpailuun. Missä ja milloin asiakkaanne Tarve on aktiivinen? Millaisten kanavien kautta tavoitat asiakkaan, kun hänen Tarpeensa on aktiivinen?

 

Markkinointi – 2. Ostaminen: Miten ostaminen tapahtuu?

Minkä kanavan kautta ostaminen tapahtuu tai kauppa lyödään lukkoon? Vertaa ostokanavaa asiakkaan Tarpeeseen. Onko ostokanava luonnollista silloin, kun Tarve on asiakkaalle akuutti?

 

Markkinointi – 3. Jakelu: Miten toimitatte tuotteen/palvelun asiakkaallenne?

Vertaa jakelusuunnitelmaanne asiakkaanne Tarpeeseen ja Tuotteeseenne. Onko toimitustapanne yhteensopiva asiakkaan ongelman kanssa. Kuinka hyvin jakelumenetelmänne sopii juuri teidän Tuotteellenne tai Palvelullenne? Onko Jakelusuunnitelmanne yhteensopiva Tuotantonne kanssa?

 

Talous

Talous on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman viides osa-alue. Sen alakohtia ovat Muuttuvat, Kiinteät, ja Rahoitustarve.

 

Talous – 1. Muuttuvat: Mitkä ovat liiketoimintanne muuttuvat kustannukset?

On aivan keskeistä, että vertaat muuttuvia kustannuksia tuotteesi tai palvelusi hintaan (Tuote). Hinnan ja muuttuvien kustannusten erotuksella, eli myyntikatteella, maksat kaikki muut kustannukset ja liikevoittotavoitteesi. Vertaa lisäksi muuttuvia kustannuksia Tuotteesi kuvaukseen ja Tuotantosuunnitelmaasi. Oletko ottanut huomioon kaikki muuttuvat kustannukset, eli kustannukset, joiden toteutuminen riippuu toteutuneen myynnin määrästä. On myös mahdollista, että sisällytät Markkinointikustannuksia Muuttuviin kustannuksiin.

 

Talous – 2. Kiinteät: Mitkä ovat toimintanne kiinteät kustannukset?

Mitä suuremmat kiinteät kustannuksesi ovat, sitä enemmän sinun pitää myydä, että toiminnastasi tulee voitollista. Vertaa kiinteitä kustannuksiasi Tuotanto- ja Markkinointi-suunnitelmiisi. Liiketoiminnan alkuvaiheessa voi olla viisasta, että pyrit painottamaan muuttuvia kustannuksia kiinteiden kustannusten kustannuksella :/. Tämä vähentää mm. ulkopuolisen Rahoituksen tarvettasi. Kun liikeideaan liittyvä epävarmuus alkaa hälventyä ja myyntikäyrä näyttää ylöspäin, voit siirtää painotusta kiinteisiin kustannuksiin pois muuttuvista kustannuksista, jolloin myyntikatteesi paranee.

 

Talous – 3. Rahoitustarve: Kuinka paljon tarvitsette (ulkopuolista) rahoitusta?

Saatat tarvita ulkopuolista rahoitusta käytännössä kahteen eri asiaan: 1. alkuinvestointeihin, 2. Kiinteiden kustannusten kattamiseen. Vertaa rahoitustarvettasi Tuotanto- ja Markkinointisuunnitelmiisi. Mitä investointeja joudut tekemään näitä varten? Kuinka paljon arvioit, että sinulla menee ennen kuin myyntisi on kasvanut niin suureksi, että se kattaa kaikki Kiinteät kustannuksesi? Kuinka paljon tarvitset rahoitusta Kiinteiden kustannusten kattamiseen ennen tätä kriittistä pistettä (eng. break-even)?

 

Epävarmuudet

Epävarmuudet on yhden sivun liiketoimintasuunnitelman ensimmäinen osa-alue. Sen alakohtia ovat Riskit, ja Suunnitelma.

 

Epävarmuudet – 1. Riskit: Mitä epävarmuuksia ja riskejä liikeideaanne liittyy?

Jos liikeideaan ei liittyisi epävarmuutta, voisit ottaa ja saada haluamasi summan lainaa minimikorolla tai ulkopuolisten sijoittajien rahaa minimiosuudella. Sinun kontollesi ei jäisi muuta, kuin toteuttaa liiketoimintasuunnitelmasi. Koska epävarmuuksia kuitenkin on, on tärkein tehtäväsi liikeidean kehittäjänä hälventää näitä epävarmuuksia mahdollisimman nopeasti ja vähin kulutetuin resurssein (vertaa Rahoitustarve). Tarkastele jokaista yhden sivun liiketoimintasuunnitelman osa-aluetta. Mihin niistä liittyy eniten epävarmuutta. Mitkä yhdestä kolmeen osa-aluetta ovat kriittisimpiä, jotka vaikuttavat eniten kaikkiin muihin, joiden selvittämiseen sinun pitää ensi tarttua?

 

Epävarmuudet – 2. Suunnitelma: Miten varaudutte tai vältätte nämä riskit?

Vertaa Epävarmuuksia ja Tiimisi Osaamista. Miten voitte käyttää nykyresurssejanne mahdollisimman viisaasti Epävarmuuksia hälventämiseen? Millaista testejä tai kokeiluja teidän tulee tehdä?