Joensuun Draft-ohjelman vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli Draft-ohjelman tähän asti vaikuttavin vuosi, käytettiinpä mittareina hakemusten, perustettujen yritysten tai hyötyjulkaisujen lukijoiden määrää, tai vaikkapa saatua kansallista ja kansallista tunnustusta.

25.1.2022

Heikki Immonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Neljä hakua Karelian, Riverian ja UEFin sekä Otsakorven säätiön tukemana

Vuonna 2021 Draft-ohjelmassa järjestettiin kolme normaalia hakua: tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Näiden ja lisäksi ohjelmassa järjestettiin osana nk. Fotoniikan toimialakuukautta, fotoniikan alan liikeideoihin keskittyvä erikoishaku, missä päävalmentajana toimi Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja, fotoniikan alan professori, yrittäjä ja sijoittaja Jyrki Saarinen.

Kaikkiin neljään hakuun saatujen hakemusten yhteismäärä oli tasan 60. Näistä hakijoista Draftin ensimmäiseen vaiheeseen valittiin tasan 20 tiimiä ja Draftin jatkovaiheeseen 6 tiimiä.

Kasvua hakemusten määrässä edelliseen vuoteen verrattuna on 13 %, ja rahoitettujen tiimien määrässä 18 %. Vuonna 2021 43 % hakemuksista sai positiivisen rahoituspäätöksen, kun vuonna 2020 tämä luku oli 41,5 %.

Parantunut hakemusten läpimenoprosentti selittyy mm. Otsakorven säätiön Draft-ohjelman toimintaan myöntämällä rahoituksella, joka mahdollisti aiempaa useamman tiimin rahoittamisen.

Uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa ennätysmäärä

Vuonna 2021 Joensuun Draft-ohjelmassa tehtiin uusi ennätys syntyneiden tai liiketoiminnan alkuun autettujen yritysten yhteenlasketussa määrässä. Kymmenen uuden perustetun tai liiketoimintansa käynnistäneen Draft-ohjelmaan osallistuneen yrityksen lista on komeaa luettavaa:

Yhdeksästä yrityksestä kuuden (7) kotipaikka on Joensuu, kahden (2) kotipaikka on Liperi ja yksi (1) on rekisteröity Tampereelle.

Hyötyjulkaisujen kasvava rooli Draft-ohjelmassa

Vuonna 2021 Draft-ohjelman sivuilla julkaistiin 48 hyötyjulkaisua. Hyötyjulkaisu voi olla jonkin Draft-ohjelmaan osallistuneen tiimin tarina, jonkin Draft-ohjelmassa käytetyn alkavan yrittäjän työkalun esittely, tai jonkin muun itäsuomalaiselle alkavalle yrittäjälle hyödyllisen tiedon tai asian selittävä artikkeli. Kasvua julkaisujen määrässä aiempaan vuoteen verrattuna oli tasan 60 %.

Hyötyjulkaisujen kirjoittamisesta ovat vastanneet 11 Draft-ohjelman asiantuntijaa, jotka ovat työskennelleet työpareittain Draft-ohjelmaan valittujen tiimien yrittäjyysvalmentajina.

Vuoden 2021 aikana Draft-sivustolla oli yhteensä 8 829 kävijää ja 23 426 sivujen katselukertaa. Näin ollen kävijämäärä kasvoi 81 % edellisestä vuodesta ja sivujen katselukertojen määrä kasvoi 49 %. Hyötyjulkaisuihin keskittyvän viestinnän vaikutus näkyy siinä, että kahdessa vuodessa Draft-ohjelman sivuston kävijämäärä on lähes kolminkertaistunut.

TOP-5 suosituinta vuonna 2021 Joensuun Draft-ohjelmassa kirjoitettua julkaisua vuonna 2021 olivat:

Marraskuu 2021 on fotoniikan ja korkean teknologian teemakuukausi

Nokiakka näyttää miksi koe-erä on uuden elintarvikkeen kehittämisen keskiössä

Yhden sivun liiketoimintasuunnitelma

Käänteisen tuloslaskelman kevytversio – hyödyt, virheet ja laatimisohjeet

Kelluu ja tehtaan perustamisen taito

Kaikista suosituin julkaisu vuonna 2021 oli jo vuonna 2020 kirjoitettu Bettina & Jakob – Vinkkejä ammattimaiseen somevaikuttamiseen https://draftprogram.com/2020/04/06/influencers-vinkkeja-ammattimaiseen-somevaikuttamiseen/

Kansallista ja kansainvälistä tunnustusta

Kesällä 2021 Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Draftin Suomen edustajaksi Euroopan laajuiseen yrittäjyyden edistämisen kilpailuun. Kansainvälisessä kilpailussa Draft-ohjelmalle myönnettiin erityistunnustuspalkinto. Palkinnon perusteluina olivat paitsi hyvät tulokset, mutta myös uusi innovatiivinen tutkiva yrittäjyys -toimintamalli.