Categories
Tiimit Kuopio

Tiimi Lehtonen & Elomaa

Tiimimme kehittää uudenlaista, kirurgiassa sovellettavaa terveysteknologian innovaatiota, jonka avulla syöpäkudos kyettäisiin tunnistamaan tehokkaammin. Keksintömme parantaisi potilaiden hoitovastetta, hidastaisi kasvainten uusiutumista sekä lisäisi potilasturvallisuutta. Draft-ohjelman rahoitus kohdistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kautta tehtävään patenttiselvitykseen prototyypin kehitystyön edetessä. Tiimi: Samu Lehtonen, lääketieteen opiskelija ja tekniikan kandidaatti, samuleh@uef.fi Antti-Pekka Elomaa, lääketieteen tohtori, Mikrokirurgiakeskuksen toiminnanjohtaja, neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, antti-pekka.elomaa@kuh.fi


Categories
Tiimit Kuopio

Team Wittyfy

Tiimimme idea on uudenlainen menetelmä sydäntautien havainnointiin ja seurantaan. Vastaava ratkaisu puuttuu vielä markkinoilta ja tarvetta sille tuntuisi olevan. Kehitystyö on vielä alkumetreillä ja Draft-rahoitusta käytetään globaalin kilpailukentän kartoittamiseen. Tällä saadaan fokusta ja oikeaa suuntaa oman ratkaisun kehitystyölle. Tiimiimme kuuluu: Arto Kotimaa, lääkäri (MD) Antti Kotimaa, terveysalan asiantuntija (PhD) Sanna Huovari, hoitotieteen ammattilainen (MHSc) Esko […]


Categories
Tiimit Kuopio

Team Jovel

Tiimimme liikeidea on monimuotoinen ja se koostuu kokonaisuudessaan Ecodesign -tuotteiden kehityksestä, vuokratoiminnasta sekä konsultointipalveluista. Tuotteemme koostuvat aluksi puisista aurinkolaseista, mutta tarkoituksenamme on laajentaa valikoimaa myös muihin tuotteisiin. Vuokratoiminta painottuu tällä hetkellä sup-lautoihin, ja tarkoituksena onkin aloittaa vuokraustoiminta jo juhannuksen 2019 jälkeen. Konsultointipalvelut koostuvat erinäisistä digitaalisen markkinoinnin, brändäyksen ja sisällöntuotannon palveluista niin yksityishenkilöille kuin pienille yrityksille. […]


Categories
Tiimit Kuopio

Kuopioon keväällä 2019 valitut tiimit

Kuopiossa kevään 2019 Draft-haussa rahapalkinnosta kilpaili kahdeksan uutta liikeideaa ja kaksi jatkorahoitusta hakenutta tiimiä. Uusina tiimeinä ohjelmaan tulivat valituiksi: Team Jovel ympäristöystävällisyysteeman yritysaihiolla, Team Wittyfy ja tiimi Lehtonen & Elomaa terveysteknologiaan liittyvillä ideoilla sekä Team Larate ravitsemustieteen konseptilla. Jatkorahoituksen sai virtuaalisen opaskartan kehittänyt Team StoryMap. Seuraava Draft-haku järjestetään Kuopiossa syksyllä 2019.