Categories
Tiimit Kuopio

Jovelian tarina: ei enempää muovimateriaa!

Kelattuna pari vuotta taaksepäin, yrittäjyys ja sen tuoma vapaus olivat isona osana keskusteluitamme. Jo tuolloin huomasimme molemmilta löytyvän yrittäjähenkisyyttä ja samanlaisia ajatuksia. Ideaa ei kuitenkaan varsinaisesti tuolloin vielä ollut, ja ideoita välillä putkahteli mieleen yksi, jos toinenkin. Mietittyämme asiaa pidemmälle useimpien ideoiden kohdalla, tuli aina vastaan jotain mikä sai meidät pyörtämään päämme ja päättämään unohtaa […]


Categories
Tiimit Kuopio

Kuopion Draft-haku keräsi ideoita lisätystä todellisuudesta kahvilatoimintaan

Syksyn 2019 Draft-liikeideakilpailuun ilmoittautui Kuopiossa kahdeksan uutta liikeideaa ja kaksi jatkorahoitusta hakenutta tiimiä. Esiteltyjen ideoiden joukko ilahdutti monipuolisuudellaan, sillä mukana oli esityksiä lisätystä todellisuudesta kahvilatoimintaan. Kilpailevista tiimeistä viisi edusti Savonia-ammattikorkeakoulua, neljä Itä-Suomen yliopistoa ja yksi Varkauden lukiota. Ensikertalaisista tulivat tällä kertaa valituiksi team WonderBee mehiläiskasvatukseen liittyvällä ideallaan, Team AR Civil Engineering maanrakennuksen lisätyn todellisuuden sovelluksella […]


Categories
Tiimit Kuopio

Keksinnön online-esitutkimus – Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Ensimmäiseltä kierrokselta saadun rahoituksemme kohdistimme keksinnön online-esitutkimukseen, jonka tarkoituksena oli arvioida potentiaalisen innovaatiomme uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Selvityksestä saatuja tuloksia tulemme hyödyntämään arvioitaessa mahdollisia jatkotoimenpiteitä mm. tuotekehityksessä, tuotteen kaupallistamisessa ja patenttihakemusta laadittaessa. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää tehtäessä omatoimista jatkotutkimusta esim. Espacenetissä tai PRH:n ennakkouutuustutkimusta tilattaessa. Tiimimme ei ollut aikaisemmin osallistunut patenttiselvityksen tekemiseen, joten selkeää mielikuvaa sen […]


Categories
Tiimit Kuopio

Team StoryMap

StoryMapin ideana on tuottaa eri teemaisia opastuksia äänimuodossa yksityishenkilöille sekä tulevaisuudessa organisaatioille ja yrityksille. Opastukseen voi valita eri tyylejä ja saada näin uutta tietoa paikoista eri näkökulmilla. Valittavana voi olla esimerkiksi eri murteet, tunnetilat, yhteiskuntaluokat tai vaikkapa eri ikäisten ihmisten näkökulmista tehdyt opastukset. StoryMapin taustalla hääräilee kolme Väänästä. Mari Väänänen, Lotta Väänänen ja Anna Väänänen. […]


Categories
Tiimit Kuopio

Team Larate

Larate–tiimi sai alkunsa sen jäsenten halusta vaikuttaa laillistettujen ravitsemusterapeuttien palvelujen saatavuuteen sekä alan työllistymismahdollisuuksiin. Tällä hetkellä Suomessa on useita kymmeniä kuntia, joissa ravitsemusterapeutin vastaanotolle on mahdotonta päästä, mutta toisaalta samaan aikaan on satoja laillistettuja ravitsemusterapeutteja vailla virkaa terveydenhuollosta. Halusimme kehittää laillistettujen ravitsemusterapeuttien hakupalvelun, jossa apua tarvitseva pääsee ammattilaisen ravitsemushoitoon yhdellä klikkauksella asuinpaikasta riippumatta. Samalla tarjoamme […]


Categories
Tiimit Kuopio

Tiimi Lehtonen & Elomaa

Tiimimme kehittää uudenlaista, kirurgiassa sovellettavaa terveysteknologian innovaatiota, jonka avulla syöpäkudos kyettäisiin tunnistamaan tehokkaammin. Keksintömme parantaisi potilaiden hoitovastetta, hidastaisi kasvainten uusiutumista sekä lisäisi potilasturvallisuutta. Draft-ohjelman rahoitus kohdistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kautta tehtävään patenttiselvitykseen prototyypin kehitystyön edetessä. Tiimi: Samu Lehtonen, lääketieteen opiskelija ja tekniikan kandidaatti, samuleh@uef.fi Antti-Pekka Elomaa, lääketieteen tohtori, Mikrokirurgiakeskuksen toiminnanjohtaja, neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, antti-pekka.elomaa@kuh.fi


Categories
Tiimit Kuopio

Team Wittyfy

Tiimimme idea on uudenlainen menetelmä sydäntautien havainnointiin ja seurantaan. Vastaava ratkaisu puuttuu vielä markkinoilta ja tarvetta sille tuntuisi olevan. Kehitystyö on vielä alkumetreillä ja Draft-rahoitusta käytetään globaalin kilpailukentän kartoittamiseen. Tällä saadaan fokusta ja oikeaa suuntaa oman ratkaisun kehitystyölle. Tiimiimme kuuluu: Arto Kotimaa, lääkäri (MD) Antti Kotimaa, terveysalan asiantuntija (PhD) Sanna Huovari, hoitotieteen ammattilainen (MHSc) Esko […]


Categories
Tiimit Kuopio

Team Jovel

Tiimimme liikeidea on monimuotoinen ja se koostuu kokonaisuudessaan Ecodesign -tuotteiden kehityksestä, vuokratoiminnasta sekä konsultointipalveluista. Tuotteemme koostuvat aluksi puisista aurinkolaseista, mutta tarkoituksenamme on laajentaa valikoimaa myös muihin tuotteisiin. Vuokratoiminta painottuu tällä hetkellä sup-lautoihin, ja tarkoituksena onkin aloittaa vuokraustoiminta jo juhannuksen 2019 jälkeen. Konsultointipalvelut koostuvat erinäisistä digitaalisen markkinoinnin, brändäyksen ja sisällöntuotannon palveluista niin yksityishenkilöille kuin pienille yrityksille. […]


Categories
Tiimit Kuopio

Kuopioon keväällä 2019 valitut tiimit

Kuopiossa kevään 2019 Draft-haussa rahapalkinnosta kilpaili kahdeksan uutta liikeideaa ja kaksi jatkorahoitusta hakenutta tiimiä. Uusina tiimeinä ohjelmaan tulivat valituiksi: Team Jovel ympäristöystävällisyysteeman yritysaihiolla, Team Wittyfy ja tiimi Lehtonen & Elomaa terveysteknologiaan liittyvillä ideoilla sekä Team Larate ravitsemustieteen konseptilla. Jatkorahoituksen sai virtuaalisen opaskartan kehittänyt Team StoryMap. Seuraava Draft-haku järjestetään Kuopiossa syksyllä 2019.